Vlaamse veiligheid, Belgisch wanbeheer

Reeds enkele jaren geleden koos de Vlaamse overheid voor een doorgedreven verkeersveiligheid en voor een expliciete vorm van snelheidscontroles. Het is iedereen allicht bekend dat Vlaanderen tegen het einde van 2006 in totaal 1.200 flitspalen zal hebben opgesteld. De investering van de Vlaamse burger zou nu al 23 miljoen euro bedragen (De Standaard, 22.03.2006). Vlaanderen doet enorme budgettaire inspanningen voor zijn verkeersveiligheid. In Wallonië zijn er slechts 24 flitspalen en investeert de overheid (en dus de burger) veel minder in verkeersveiligheid.

U herinnert zich natuurlijk ook dat dit verschillend beleid op het vlak van verkeersveiligheid tot een reusachtige dubbele transfer leidt. De verkeersboetes (vooral voor overdreven snelheid en door het rood licht rijden) worden ten gevolge van de totaal verschillende pakkans voor 83% betaald door Vlaanderen, slechts voor 5% door Wallonië, en de resterende 12% door Brussel. Dit geld, dat in een gezamenlijke federale pot (het Verkeersboetefonds) terecht komt, wordt volgens een bepaalde federale verdeelsleutel over de verschillende politiezones verdeeld en betekent noch min noch meer een tweede transfer: 57% van de pot gaat richting Wallonië!

Verschillende journalisten vonden dit niet meer kunnen. Zo schreef Eric Donckier: “Indien verkeersveiligheid dan toch geen prioriteit is in Wallonië, waarom moet Wallonië dan méér geld krijgen uit het Verkeersboetefonds, geld dat in principe bestemd is voor investeringen in verkeersveiligheid? Zelfs het Verkeersboetefonds is goed om een zoveelste transfer naar Wallonië te organiseren. Wanneer gaat dit ophouden? Wanneer?” (Het Belang van Limburg, 31/01/2006).

De flitspaalgeschiedenis kreeg ondertussen een staartje. “Zo rezen er problemen met de kwaliteit van de filmrolletjes, waardoor de flitscamera’s weinig bruikbare foto’s afleverden” (De Standaard, 22.03.2006). In Wallonië bleek ondertussen dat slechts 3 van de 24 camera’s echt operationeel waren. De andere hadden ‘weerkaatsingsproblemen’.

Maar hoe zit het ondertussen in Vlaanderen? De cijfers werden vandaag bekendgemaakt. En ook in Vlaanderen loopt er van alles mis. Zo kopt Het Belang van Limburg (22.03.2006): “Bijna 84% van de Vlaamse snelheidscamera’s werkt niet. Bij roodlichtcamera’s gaat het om bijna 27%”. Minister van Verkeer Kris Peeters belooft verbetering tegen eind mei. Opnieuw is het echte probleem te zoeken in een federale disfunctie. “De flitsinstallaties moeten namelijk regelmatig gehomologeerd en geijkt worden. De flitscamera’s op de kruispunten worden al gehomologeerd door een Nederlands laboratorium, omdat dit in België niet mogelijk is. Het echte probleem doet zich voor bij de flitsinstallaties naast de gewestwegen. Daar is een federale instelling voor verantwoordelijk, de Dienst Metrologie, maar de omschakeling naar een nieuwe meetmethode neemt er blijkbaar erg veel tijd in beslag. “Binnen een paar maanden moeten alle problemen zeker opgelost zijn”, zegt de directeur-generaal van de dienst in De Standaard.

De commotie blijft verder duren. Los van de transferkwestie is het hemeltergend dat een investering door de Vlaamse overheid van 23 miljoen euro gewoon over de balk wordt gegooid door een slecht functionerende federale dienst. Hoelang nog?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...