Vlaams Belang Turnhout en de Grote Markt


Het Vlaams Belang nam kennis van de voorlopige plannen voor de aanleg van de Grote Markt. De combinatie groen-bussen-open ruimte-zachte weggebruikers-horeca lijkt naar een zeker evenwicht toe te groeien, al is nog niets definitief. Overleg met alle betrokkenen en geïnteresseerden dient dus tot op het einde van het proces ten gronde gevoerd te worden. Uiteraard is het grootste pluspunt dat de markt autovrij wordt gemaakt en dat er een open ruimte in het hart van de stad wordt gecreëerd. Maar het blijft toch wachten op het uiteindelijke plan om er ook een definitief oordeel over te vellen.
Op de werkgroep Grote Markt van de politieke fracties lanceerde het Vlaams Belang evenwel nog enkele bijkomende voorstellen, waarvan op zijn minst toch al nota werd genomen en die door de ontwerpers en de stedelijke diensten zullen bekeken worden. Ook andere politieke fracties vonden een en ander het overwegen waard…
Zo pleit de partij ervoor om ook het Zegeplein – of is het nu de Zegeplaats? – te integreren in het concept met de bedoeling een aansluitende rustige open ruimte te creëren in het hart van de stad. Bovendien maakt het plein op die wijze ook de link met de Jacobsmarkt en ook met de kasteelomgeving. Om die open ruimte maximaal te kunnen ontwikkelen, vragen wij dan ook de verplaatsing van het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden naar een andere zinvolle locatie in de stad.
Een ander voorstel betreft de band met het verleden. Het zou volgens het Vlaams Belang zinvol zijn om in de nieuwe straattegels de contouren te verwerken van het oude stadhuis en eventuele andere historische gebouwen of  locaties of ‘voorwerpen’ (de schandpaal, de oude pomp en waterputten, de zondagsschool,..). Het Turnhoutse verleden in het algemeen en oude prentkaarten in het bijzonder kunnen zo perfect geïnterpreteerd worden in het nieuwe concept.
Het Vlaams Belang zal niet nalaten het dossier constructief, maar kritisch verder op te volgen.

Namens de GR-fractie van het Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...