Vlaams Belang ongerust over aanhoudend geweld in Turnhout


Dringende maatregelen voor een lik-op-stuk-beleid zijn nodig


Vechtpartijen in het uitgaansleven – soms helaas met dodelijke afloop -, straatcriminaliteit en agressie tegenover onschuldige burgers, woninginbraken, auto-inbraken, problemen rond drugs… verstoren het vredige karakter dat onze stad altijd heeft gekenmerkt. De Turnhoutenaar is dat meer dan beu en wil van het onveiligheidsgevoel in het algemeen en de werkelijke onveiligheid in het bijzonder af.

Al meermaals benadrukte het Vlaams Belang Turnhout in de bevoegde gemeenteraadscommissie de noodzaak om krachtdadig op te reden tegenover alle vormen van onveiligheid waarmee onze stad de jongste jaren te kampen krijgt. De politie erkende toen onze bezorgdheid en de feiten die wij naar voor brachten.

Recent heeft de politie hierop ingespeeld met tal van maatregelen, gaande van preventie tot repressie. Zeer goed, maar nog niet goed genoeg, zo blijkt helaas. Natuurlijk kan de politie niet elk feit voorkomen en op elk moment aanwezig zijn op elke straathoek. Maar er moet gewoon meer geïnvesteerd worden in mensen en middelen om een nog intensiever politioneel beleid te voeren. De toestand in Turnhout vereist dat zonder meer, of men dat nu graag heeft of niet. De roep naar een lik-op-stuk-beleid wordt steeds groter.

Het Vlaams Belang doet dan ook en eens te meer een uitdrukkelijke oproep aan het stadsbestuur om alle zeilen bij te stellen en van de aanpak van het geweld en de criminaliteit in onze stad een top-prioriteit te maken. De verdere uitbreiding van het team straatcriminaliteit van de politie dringt zich dan ook als eerste maatregel op.

Turnhout is een stad waar veel jongeren wonen en/of naar school gaan. Ook veel jongeren vinden er amusement in het verenigings- en uitgaansleven. Vandaar dat Turnhout voor hen – maar ook voor alle andere burgers uiteraard – een veilige, geweldloze plek dient te blijven.

Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke werkjaar in september zullen onze gemeenteraadsfractie en de Vlaams Belang Jongeren deze problematiek onder de aandacht brengen.

Paul Meeus
Fractievoorzitter in GR en OCMW
Reccino van Lommel
Afdelingsvoorzitter en Voorzitter Vlaams Belang Jongeren Regio Kempen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...