Vlaams Belang maant aan tot actie: de stad Turnhout moet haar belangen in de Gemeentelijke Holding veilig stellen !Met de zware koersval van Dexia op de beurs is de Gemeentelijke Holding in steeds grotere financiële problemen gekomen. Nu de Belgische, Luxemburgse en Franse staat hun respectieve deel van de bankactiviteiten van Dexia hebben genationaliseerd, is de Gemeentelijke Holding bovendien verplicht de waarde van het Dexia-aandeel in haar boekhouding te herzien en te waarderen aan de huidige beurskoers van minder dan één euro. Hierdoor overtreffen de schulden van de Gemeentelijke Holding de waarde van de activa en is de Holding virtueel failliet.


 


We herinneren eraan dat reeds in 2008 de beurskoers van Dexia aanzienlijk daalde waardoor de Gemeentelijke Holding in 2009 een overheidswaarborg en een kapitaalverhoging nodig had om overeind te blijven. De Gemeentelijke Holding had immers Dexia-aandelen gebruikt als onderpand voor leningen om Dexia-aandelen te kopen. Het Vlaams Belang waarschuwde er toen onmiddellijk voor dat het heel onwaarschijnlijk was dat de Gemeentelijke Holding haar belofte van een dividend van 13 % gedurende 10 jaar zou kunnen waarmaken en ging niet mee in dit verhaal. Het was voor ons duidelijk dat dit onrealistisch hoge rendement (dat slechts 1 keer werd uitbetaald door het aanspreken van reserves) moest dienen als lokkertje om gemeenten die hiervoor zouden moeten lenen, over de streep te trekken. Niettemin besliste het gemeentebestuur toch om in te tekenen op bijkomende aandelen van de Gemeentelijke Holding.


 


De waarschuwing van het Vlaams Belang blijkt intussen overduidelijk terecht. Inmiddels stevent de Gemeentelijke Holding af op een vereffening of faillissement en zullen niet alleen de investeringen van onze gemeente in de Gemeentelijke Holding in rook opgaan, maar dreigt Turnhout ook in te moeten staan voor een deel van de schuldenput die zal achter blijven.


 


Het Vlaams Belang roept het college van burgemeester en schepenen dan ook op een advocaat aan te stellen opdat de nodige stappen worden gezet om de belangen van Turnhout veilig te stellen! Op de eerstkomende gemeenteraad zal het Vlaams Belang hierover interpelleren en het gemeentebestuur een stand van zaken vragen.Namens de VB-fractie in de gemeenteraad 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...