VLAAMS BELANG KEURT NIEUWE ZWEMBADTARIEVEN NIET GOED

Op de gemeenteraad van 3 september heeft de Vlaams Belang – fractie de nieuwe
zwembadtarieven niet goedgekeurd. De fractie betreurt het ten zeerste dat de Turnhoutse
burger evenveel moet betalen als niet-Turnhoutse zwemmers. Dit lijkt ons niet billijk. De
Turnhoutse burger heeft het nieuwe zwembad ruim “gesponsord” via zijn belastingen aan
de gemeente. Bij sponsoring is het vrijwel altijd zo dat deze op een of andere manier
bedacht wordt voor zijn bijdrage… Een zekere tegemoetkoming vanuit het stadsbestuur zou
dus zeker op zijn plaats zijn. De mededeling van schepen Vos dat (enkel) bij de twee
openingsdagen binnenkort aan verminderd tarief kan gezwommen worden (2 euro), is dan
ook onwaarschijnlijk lachwekkend.
De fractievoorzitter wees ook op de forse tariefverminderingen ten tijde van het oude
zwembad voor het stadspersoneel, waarvoor klaarblijkelijk nog een (nieuwe?) regeling in de
maak is. Hij wees op de mogelijk negatieve perceptie bij de Turnhoutse burger.
Daarnaast blijven de tarieven objectief gezien vrij hoog in vergelijking met andere
zwembaden. Vele zwemmers deelden daarom immers al mee te zullen blijven zwemmen in
andere zwembaden in de Turnhoutse regio en niet af te zakken naar het Turnhoutse
zwembad in het stadspark.
Voorts had onze fractie ook graag gezien dat het zomerabonnement zou uitgebreid worden
naar de drie maanden waarin het openluchtbad open is en dat dat niet zou beperkt worden
tot twee maanden.
Tot slot klaagde fractievoorzitter Paul Meeus ook nog het onbehoorlijk bestuur in deze kwestie aan.
Hoewel het tariefreglement op de gemeenteraad van 3 september nog moest besproken en
gestemd worden, had het stadsbestuur de nieuwe tarieven reeds op de webstek van de
stad en in de stadskrant laten plaatsen. Dat is de omgekeerde wereld. Op die wijze krijgen
de gemeenteraadsleden niet ten onrechte het gevoel dat zij er maar voor spek en bonen
bijzitten omdat alles toch al geregeld is en er van mogelijke commentaar en voorstellen
enkel nog akte wordt genomen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...