Vlaams Belang keurt budgetwijziging OCMW niet goed

Donderdag 16 juni heeft Paul Meeus in de OCMW-raad tegen een budgetwijziging gestemd waarin het OCMW alweer door het stadsbestuur werd gedwongen om fors te besparen, terwijl de stad inzake besparingen zelf geen goed voorbeeld geeft. Eens te meer wordt het lagere bestuur aangespoord om te besparen en wel ten belope van 500 000 euro.
Hij hekelde bovendien de triomfalistische mededeling van stad en OCMW dat er een werkgroep werd opgericht om tot een betere samenwerking te komen. Voor Paul Meeus is dit initiatief een rookgordijn om de blijvende spanningen tussen beide besturen te camoufleren. Op een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is dat voor hem lachwekkend, zeker nadat men de voorbije vijf jaar elkaar het licht in de ogen niet gunde. Bovendien is het niet de eerste keer dat men tijdens deze legislatuur heeft beloofd om beter samen te werken. Telkens als er spanningen waren over centen, werd deze belofte gedaan. Ook het voornemen om externen aan te trekken ter begeleiding van de werkgroep, kon in zijn ogen geen genade vinden omdat de problemen en de al dan niet gewilde misverstanden eerst vooral dienen opgelost te worden in de schoot van de meerderheidspartijen en hun filialen zelf.
Ten aanzien van de stad opperde hij dat de stad best grote projecten op poten mag zetten, maar dat het sociaal beleid hier nooit de dupe van mag worden. Dit standpunt nam hij overigens ook al in tijdens de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad. Hij kondigde in ieder geval aan in het kader van de verkiezingen volgend jaar de meerderheid hierop af te rekenen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...