Vlaams Belang en de bibliotheek

Ambtenaar gaat boekje te buiten

Vorige vrijdag berichtten zowel Het Laatste Nieuws als Gazet van Antwerpen over een incident in Commissie 3 tussen VB-raadslid Vincent Diels en de hoofdbibliothecaris van de bibliotheek van De Warande.

Aanleiding was onze vraag reeds eerder in de bibliotheekcommissie en op de gemeenteraad naar de criteria die aan de dag gelegd worden bij de aankoop van boeken. Zolang dat voor ons niet echt duidelijk was, onthielden wij ons dan ook bij de stemming in de gemeenteraad. De bevoegde schepen zegde ons toen overigens toe dat een en ander nog eens op de commissievergadering zou gebracht worden.

Op de commissie vorige week dan ging – tot ontstelling van meerdere aanwezigen – de hoodfdbibliothecaris helemaal door het dak door een geëmotioneerde persoonlijke aanval op het stemgedrag van het Vlaams Belang in de gemeenteraad. Bovendien beweerde hij dat het Vlaams Belang de aankooppolitiek van de bibliotheek in vraag wilde stellen. Toen hij wat kalmeerde, slaagde hij er uiteindelijk in om de aankooppolitiek toe te lichten.

Een ambtenaar in functie die het stemgedrag van een politieke partij bekritiseert in een officiële gemeenteraadscommissie… We hadden al veel gezien in de Turnhoutse politiek, maar dit was weer eens wat anders.  We hopen dan ook dat de bevoegde schepen deze ambtenaar alsnog ter orde zal roepen om hem te wijzen op zijn strikte neutraliteitsplicht.

Vincent Diels liet zich niet uit het lood slaan en verklaarde dat hij nooit iemand persoonlijk heeft willen aanvallen. Hij wilde enkel weten hoe de vork aan de stgeel zat inzake de aankoop van de boeken. ‘Vriend en vijand’ waren het er over eens dat Vincent zich correct heeft opgesteld in het dossier.

Politieke mandatarissen hebben het recht om vragen te stellen over alles wat onder de bevoegdheid van het stadsbestuur valt. We hebben dat gewoon gedaan, correct en volgens de geëigende kanalen. Niet meer of niet minder. Een ambtenaar die het daar moeilijk mee heeft, zit met een probleem…

Paul Meeus
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...