Vlaams Belang eist stopzetting parkeercontroles aan station Turnhout

Begin maart mochten wij vernemen dat het te betalen jaarlijkse parkeerbedrag voor pendelaars op de stationsparking eenzijdig door de NMBS op 260 euro werd vastgelegd. Het stadsbestuur verdedigde zich hiertegen door te stellen dat er tijdens voorbereidende gesprekken met de NMBS werd uitgegaan van 200 euro, maar dat de NMBS als eigenaar van de parking het laatste woord heeft en in laatste instantie het tarief eenzijdig aanpaste.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de NMBS opnieuw een staaltje gaf van geen rekening te houden met de vragen en verzuchtingen van het stadsbestuur van Turnhout, dat overigens in deze veel te veel te goeder trouw en goedgelovig is geweest. Men had die oorspronkelijke afspraken op papier moeten laten zetten, vindt onze fractie. Ook de communicatie naar de burger was erg onduidelijk, zeker nadat door het stadsbestuur herhaaldelijk te kennen was gegeven dat het tarief 200 euro zou bedragen.

Fractievoorzitter Paul Meeus klaagde deze zaak dan ook aan op de gemeenteraad van gisteren, 30 maart. Om de NMBS van hetzelfde laken een broek te geven, stelde hij dan ook voor dat het stadsbestuur even eenzijdig  zou beslissen om op de stationsparking geen parkeercontroles meer te laten doen door APCOA tot de NMBS teruggekomen is op haar eenzijdige beslissing. Tevens gaf hij het stadsbestuur mee om in de toekomst enkel nog met ‘de ijzeren vuist’ te onderhandelen met de NMBS.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...