Vlaams Belang eist herschikking bevoegdheden van Turnhoutse schepen Segers

Schepen Peter Segers, onder meer bevoegd voor sociale economie, gaat naast zijn schepenambt deeltijds aan de slag als bezoldigd coördinator bij vzw Den Aas.

Aangezien vzw Den Aas een project-vzw is in het kader van sociale tewerkstelling, is het erg onduidelijk waar de bevoegdheidsscheiding ligt als de schepen enerzijds verantwoordelijk is als uitvoerend mandataris inzake sociale tewerkstelling en hij anderzijds een professioneel een coördinerende functie heeft in een vzw die precies kadert binnen de context van de sociale economie/tewerkstelling.  Is hij hier geen ‘rechter en partij’?

Gelet op de samenstelling van de beheersorganen van vzw Den Aas, waar de voorzitter van het OCMW en OCMW-raadsleden deel van uitmaken, is de interferentie tussen het politieke beleid in Turnhout en de werking van de vzw zonder meer aantoonbaar.

Om alle onduidelijkheden ter zake weg te nemen en verkeerde percepties te vermijden inzake het persoonlijk belang van schepen Segers, vindt het Vlaams Belang Turnhout dan ook dat het luik ‘sociale tewerkstelling’ naar het bevoegdheidspakket van een andere schepen moet overgeheveld worden.

Paul Meeus

Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...