Verslag Gemeenteraad 21 januari 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

In een bijzonder korte gemeenteraad horen we dat er twijfels zijn rond het Park & Ridesysteem en dat Marcel Hendrickx te vroeg conclusies heeft getrokken over het openstellen van de noordzijde van de Markt.

Ook wordt de nieuwe geluidsinstallatie getest. De burgemeester is verstaanbaar. Dus is de zitting geopend.

Personeelsformaties

De gemeenteraad heeft op 5 november 2007 een wijziging van de personeelsformaties goedgekeurd. Nu wordt het tweede deel voor de planning in 2008 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Open VLD onthoudt zich en Pierre Gladiné vraagt aan schepen van financiën Suzy Maes om een mailtje te sturen met de exacte kostprijs van wat nu en in november goedgekeurd is.

Volmachten Crematoriumbeheer

De Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen houdt op 28 februari 2008 een algemene vergadering. Zij vraagt om inname van standpunten over de dagorde en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager. En de raad van bestuur van datzelfde orgaan vraagt om een bijkomend kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur voor te dragen. De stad stelt Toon Otten, Katrien Van De Poel en Luc Debondt voor.

Paul Meeus (Vlaams Belang) herinnert de gemeenteraad aan een vorige tussenkomst waar hij de slechte behandeling van de oppositiepartijen bij die volmachtverkiezingen aankaartte: ‘Wij nemen dezelfde houding aan willen ook nu niet deelnemen aan de stemming van deze punten om dezelfde redenen.’

De anderen keuren de voorstellen goed met 21 ja-stemmen en 3 blanco’s.

Park & Ride (& Pay?)

Op 1 april gaat in Turnhout het nieuwe parkeersysteem van start. Om een alternatief te bieden aan langparkeerders bij het uitbreiden van de zone betalend parkeren, is een systeem van Park & Ride uitgewerkt. Je zet je auto op de parking van het Boomgaardplein of het Stadspark en neemt voor 1 euro de bus naar het centrum.

‘Maar’, stelt Mark Clymans (Groen!) zich voor. ‘Een gezin met 5 kinderen moet dan 5 euro betalen om in het centrum te geraken. Voor een paar euro meer staat je auto binnenkort op de Turnova-site.’ Volgens de partij heeft deze maatregel geen zin. ‘Wij zijn niet voor het gratis verhaal, maar is het niet beter om dat voor te stellen dan een systeem dat niemand gaat gebruiken?’ Een ander Groen!idee is een gezinskaart waarvoor je goedkoper op de bus kan. ‘Of waarom geen ticketje met op de achterkant kortingsbonnen van de centrumhandelaars om dat te compenseren? Wij hebben een slecht gevoel bij het systeem dat nu voor komt.’

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) zegt dat het systeem na een jaar sowieso geëvalueerd wordt. ‘Gratis bestaat niet en de Park & Ride blijft goedkoper dan parkeren in het centrum. Stel dat dit toch niet gewenst effect bereikt, dan zullen we het herbekijken.’

Toch wil Clymans (Groen!) weten of er al iets afgesproken kan worden met De Lijn over een gezinsticket. Of met de centrumhandelaars over een kortingsbon.

Paul Meeus (Vlaams Belang) is alleszins blij te horen dat er een evaluatie komt. ‘Dat was onze grootste bekommernis. Kan die evaluatie ook inhouden dat het systeem volledig stopgezet wordt?’

Volgens schepen Gevers (sp.a) bestaan daar geen taboes over: ‘Als het goed is, houden we het. Als het minder goed is, zullen we het herbekijken. En als blijkt dat het systeem heel slecht is, schaffen we het af.’

Mark Clymans wil ook nog even weten hoe het toeristisch treintje tijdens de kermis betaald wordt. De burgemeester weet daarop te zeggen dat de foorkramers daar een bijdrage voor leveren. ‘Zij geven een bedrag voor promotie waarmee het treintje betaald wordt.’ Waarop Clymans zijn schouders ophaalt en alsnog met het punt akkoord gaat. Net zoals de rest van de raadsleden.

OCMW

Op het laatste agendapunt onthoudt het Vlaams Belang zich ‘net zoals op de OCMW-raad’, zegt Paul Meeus. Andere partijen gaan wel akkoord met de budgetwijziging nr. 2 van het exploitatiebudget 2007 van het OCMW.

Burgemeester pleit schuldig

Voor de raadsleden hun vragen mogen stellen, pleit burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) zich schuldig voor de lapsus met het openstellen van de noordkant van de Grote Markt. ‘Ik heb bij Radio TOS inderdaad gezegd dat de auto’s daar weer door mochten en dat dat het resultaat was van de onderhandelingen met Vinci’, zegt hij. ‘Daar was inderdaad over gesproken, maar dat is niet in de contracten opgenomen. Over het openen van die kant was nog geen beslissing genomen’, verzekert hij nu.

Vragen van raadsleden: noordboulevard

Marc Clymans (Groen!) dankt de burgemeester om dat punt nog even onder de aandacht te brengen. Hij checkt ook bij de schepen of er onder tafel misschien iets aan Vinci, die de Warandeparking zal uitbaten, beloofd is. En of de noordkant sowieso weer dicht gaat als de Noordboulevard er is.

Met heftig neen-geschud maakt schepen Dimitri Gevers (sp.a) duidelijk dat het eerste niet, en het tweede zeker het geval is.

Marc Clymans wil dan enkel nog antwoorden horen op de rest van zijn vragen. ‘Wanneer volgt er een stand van zaken van het mobiliteitsplan. In de commissie is daar weinig over gepraat. En hoe staat het met de personeelsbezetting op de dienst mobiliteit? Er is veel werk en bijna geen personeel.’

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt dat er inderdaad over die noordzijde gesproken is omdat er zich problemen voordoen. De Noordboulevard zou die moeten oplossen. ‘Stél dat die er zou kunnen komen, dan valt af te wegen of de noordzijde tijdelijk weer open kan’, zegt de schepen. ‘We voeren nu volop onderhandelingen met de NMBS over een overweg voor het rangeerstation. Maar die voeren we al 4 jaar. Pas als die overweg er kan komen, zullen we weer een discussie over de markt voeren.’

Wat het mobiliteitsplan betreft, geeft de schepen toe dat daar niet veel over gepraat is. ‘Maar ik wil me daar dit jaar wel voor engageren. In de begroting zijn daarvoor centen voorzien’, zegt Gevers (sp.a). Voor nieuwe mobiliteitsambtenaren start de aanwervingsprocedure begin februari. ‘De huidige mobiliteitsambtenaar vertrekt eind januari. Nu willen we er 2. Dat is een verdubbeling’, rekent de schepen.

Clymans hoopt samen met hem dat dat personeel dan zo snel mogelijk in dienst treedt.

Begijne Veldekens

Treinen beginnen ’s nachts al op te warmen op de rangeersporen die lopen van de Guldensporenlei tot in de Wouwerstraat. Vanuit de buurtwerken “Gulden Vellekens” en “WoBeg” is er al een brief vertrokken naar de NMBS om dat lawaaihinder aan te klagen. Marc Clymans wil het probleem niet overroepen maar vraagt wat het schepencollege kan doen om de eisen van de beide buurtwerken te ondersteunen. ‘We willen verder met het woonproject “De Begijne Veldekens” Kan de gemeenteraad de vraag van die buurten dan ook niet steunen en overmaken aan de NMBS?’

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) wil de bekommernissen van de buurten meenemen naar de onderhandelingen met de NMBS. ‘Er zijn woningen ingetekend in die buurt, maar op dit moment is dat prematuur. We hebben eerst meer zekerheid over de Noordboulevard nodig. Want die dingen moeten we allemaal in rekening brengen.’

Clymans (Groen!) vraagt nog of het stadsbestuur technisch onderlegd genoeg is om die discussies te voeren. ‘Er werd eens voorgesteld om de treinen te laten slapen in Tielen, maar toen bleken daar ook veel mensen te wonen. En sommige treinen zouden dat lawaai niet produceren. Wij weten dat niet, maar kunnen we geen experts zoeken om de juiste beslissing te nemen?’

Maar volgens Gevers (sp.a) is het niet aan het stadsbestuur om de techniciteit van treinen te kennen. ‘Dat is gewoon een kwestie van lief vragen aan de NMBS en hopen dat ze niet neen zeggen.’

‘Het is voordien al gebeurd om experts in te schakelen’, zegt Clymans nog. ‘Soms moet je ze op de juiste ideeën kunnen brengen.‘

De burgemeester (CD&V) weet te zeggen dat er zeer binnenkort nog een gesprek komt met de top van NMBS, waarop Clymans (Groen!) vraagt om een eventuele beslissing te communiceren.

Fietspaden

Tot slot wil Eva Houet (Open VLD) nog weten wanneer men het fietspad tussen Oosthoven en de Theobalduskapel zal heraanleggen: ‘Herhaaldelijk kreeg ik de vraag van burgers wanneer er iets aan gedaan wordt omdat dit al verschillende jaren in erbarmelijke toestand verkeerd.’

Volgens schepen Eric Vos (CD&V) is Turnhout een fietsstad en gebeurt er al heel wat om fietspaden te verbeteren en aan te leggen. Ook dat van de Steenweg op Oosthoven moet volgens de schepen in die globale aanpak geplaatst worden. ‘Op de Steenweg op Oosthoven moet zowel het wegtracé als het voet- en fietspad samen bekeken worden om technische redenen’, zegt hij. ‘De personen die de staat van de voetpaden zullen inventariseren, kunnen kijken waar de acute gevaarlijke situaties zijn. Die kunnen dan snel en lokaal aangepakt worden. Daarna is het de bedoeling om een studiebedrag voor de Steenweg op Oosthoven voorop te stellen en streven naar de uitvoering ervan.’

Het grootste probleem ligt volgens hem echter richting Oud-Turnhout, maar dat valt niet onder onze bevoegdheid. ‘Recent kregen we een brief van de bevoegde overheid die aankondigde dat ze in 2008 het fietspad vernieuwen.’ Clymans (Groen!) herinnert de raad eraan dat ze een lijst zouden opstellen met knelpunten die ze zouden meegeven aan de verantwoordelijken als die de fietspaden nog eens onder handen zouden nemen. ‘Wordt daar nog aan gedacht en kunnen we dat daaraan terugkoppelen?’

Dat kan geen probleem zijn volgens de schepen. En die vreedzame woorden sluiten de openbare zitting af.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...