Verkiezingscongres: op naar 13 juni!

Deze namiddag vond in Antwerpen het verkiezingscongres van het Vlaams Belang plaats. Voor de tweede keer in nauwelijks zes weken tijd liep de Zuiderkroon vol met enthousiaste en strijdbare militanten en kaderleden.

In haar welkomstwoord vatte Anke Van dermeersch de inzet van deze verkiezingen samen: “Als u op 13 juni naar de stembus gaat, dan kiest u voor of tegen uzelf. Dan kiest u voor of tegen uw land. Dan kiest of voor of tegen uw volk. Dan kiest u voor tegen uw toekomst.” Nadien brachten kandidaten een groet uit de verschillende provincies en volgde nog een panelgesprek met onze parlementsleden Gerolf Annemans, Joris Van Hauthem, Alexandra Colen en Nele Janseghers. Het geheel was doorspekt met videopresentaties, die de boodschap van het Vlaams Belang op een originele manier in beeld brachten.

In zijn daaropvolgende toespraak gaf Filip Dewinter een bloemlezing uit de reeks opeenvolgende criminele feiten die Antwerpen recentelijk teisterde. Hij hekelde het falende veiligheidsbeleid van deze regering, die hij vergeleek met de sheriff van Nothingham: “niet het volk wordt beschermd tegen de criminelen, maar de criminelen worden beschermd tegen het volk.” Dewinter stelde dat het tijd is voor een oorlog tegen de criminaliteit en pleitte in dat verband voor een superminister voor Veiligheid en een ‘operatie recht in orde’ voor onze steden. Dewinter stond ook stil bij de sluipende islamisering en de ongebreidelde immigratie naar onze contreien,waardoor “leven als God in Frankrijk” tegenwoordig wordt vertaald als “leven als Mohammed in België.” Net zoals ze de kop in het zand blijft steken voor het almaar nijpender wordende immigratieprobleem, wil de politieke klasse nog altijd niet inzien dat het gedaan is met België, wat Dewinter de indruk gaf dat “ze allemaal, CD&V, VLD, SP.a en N-VA, een tricolore boerka te dragen.”

Ook Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers wees in zijn slottoespraak op het feit dat er van het voorspelde ‘Vlaams opbod’ in deze campagne helemaal geen sprake is, maar dat integendeel het afbieden al volop is begonnen: “Als er al van enig opbod sprake is, is dat van een opbod in federalisme. Van een opbod in Vlaams minimalisme en Belgische compromissen dus.” Het Vlaams Belang, zo ging hij verder, bedankt – als enige consequente partij – voor om het even welk Belgisch federalisme omdat “niet alleen de voorbije drie jaar, maar al 180 jaar lang, is aangetoond dat er voor Vlaamse problemen geen Belgische oplossingen bestaan” en “omdat België net het probleem van Vlaanderen is.” Vervolgens wees Valkeniers er op dat de Vlaamse establishmentpartijen op àlle vlakken het omgekeerde hebben gedaan van wat ze hun kiezers hadden beloofd, omdat ze telkens weer de Franstalige veto’s en dictaten hebben geslikt. Hij riep de kiezers dan ook op om deze partijen op 13 juni te beoordelen op hun gebroken beloftes van gisteren en zich niet te laten verleiden door de nieuwe beloftes van vandaag, net zomin als door ‘witte konijnen’. “Vlaanderen heeft trouwens geen nood witte konijnen, maar aan Vlaamse reuzen”, aldus nog Valkeniers. Aan het slot van zijn betoog stelde hij dat het Vlaams Belang er moet voor zorgen dat de politieke klasse op 13 juni geen blanco cheque in de schoot krijgt geworpen, maar integendeel een gepeperde rekening wordt gepresenteerd. Een stem voor het Vlaams Belang is niet alleen de beste peper om die factuur te kruiden, maar meteen ook de enige garantie “dat uw stem na 13 juni nog wordt gehoord.” Kortom: “Een stem voor het Vlaams Belang blijft ook nà 13 juni een stem voor Vlaanderen en de Vlamingen eerst!”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...