Veiligheid in Turnhout moet prioriteit zijn!

Het Vlaams Belang Afdeling Turnhout  juicht de politiecampagne van het voorbije weekeinde tegen de toenemende agressie in onze stad uitdrukkelijk toe.

De jongste weken werden inderdaad steeds meer mensen lastig gevallen, bedreigd of zelfs gewelddadig beroofd in de straten van Turnhout. Ook inbraken nemen hand over hand toe. Verontrustend is het dat de daders vaak erg jong zijn. Bovendien wordt er geregeld drugs gevonden en zijn tal van mensen niet in het bezit van identiteitskaart of paspoort. Ook illegalen en geseinde personen werden gearresteerd.

Het was al een tijdje duidelijk dat het van kwaad naar erger ging en even leek het er op dat men met al te zachte hand de zaken aanpakte. Het wordt nu tijd dat er daadwerkelijk opgetreden wordt en dat zero-tolerantie het uitgangspunt wordt. Preventie en praten zijn goed, maar op zeker ogenblik is repressief optreden het enige antwoord, zeker als de burger zich bedreigd en dus onveilig voelt in zijn eigen omgeving. Het werd overigens hoog tijd dat het stadsbestuur nu openlijk toegeeft dat er wat schort aan de veiligheid.

Het Vlaams Belang roept het stadsbestuur dan ook op om niets nog onverlet te laten en geregeld en telkens wanneer wenselijk en nodig is politiecampagnes zoals tijdens het voorbije weekeinde op te zetten. Turnhout is altijd een vredige stad geweest en moet dat ook blijven. Criminelen mogen geen vrij spel krijgen!


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...