Veiligheid: een ernstig probleem in onze stad!

We nemen hieronder in extenso de verslagen op de webstekken van  Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad  van 13 januari over. Ze brengen het volledige relaas van de toelichting die in de bevoegde gemeenteraadscommissie werd gegeven op vraag van het Vlaams Belang en het standpunt van onze partij. Het stukje over onze partij in GvA werd door onszelf in vet geplaatst.

Gazet van Antwerpen


De stad Turnhout kampt met een ernstig probleem aan agressiedelicten én diefstallen met geweld op de openbare weg. De cijfers voor de hele politiezone dalen dan wel, maar in Turnhout stijgen ze. Stad en politie zoeken naar oplossingen.

Stad en politie willen nu samen met andere organisaties – vooral ook jeugdorganisaties – nagaan wat er kan gedaan worden om de problematiek tegen te gaan. “Agressie blijft een zorgenkind. Dat zeg ik al jaren en we zullen daar als politie op blijven werken. Kijk maar naar onze mensen. Vorig jaar waren er 27 arbeidsongevallen met 570 dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg en grotendeels te danken aan de toenemende agressie”, aldus zonechef Roger Leys. “Ons team straatcriminaliteit is uitgebreid met vier mensen, maar dat is niet voldoende. We gaan samen met parket, rechtbank en andere organisaties nagaan wat de mogelijkheden zijn.”

Paul Meeus van Vlaams Belang was diegene die het stadsbestuur en de politie om een duidelijke analyse had gevraagd. Hij is duidelijk in zijn commentaar. “We mogen niet te veel positieve signalen de wereld in sturen. Preventie is goed, maar repressie is hier ook nodig. Burgers zijn bang. Ik denk dat het bestuur en de politie echt duidelijk moet maken dat het probleem wordt aangepakt. De agenten moeten ook gemotiveerd worden. Is het normaal dat ze op bepaalde plaatsen niet meer durven komen op bepaalde momenten? Zij moeten de macht en de kracht krijgen om daadkrachtig te kunnen optreden. Zorg ervoor dat de dader een onveiligheidsgevoel krijgt en niet langer de burger.”

Zonechef Roger Leys erkent dat zijn ploegen sommige plaatsen op bepaalde tijdstippen liever mijden. Burgemeester Stijnen ontkent ook niet dat repressie nodig is, maar wil toch ook preventief werken. “Aangezien daders zo jong zijn: is het dan niet belangrijk om preventief te werken bijvoorbeeld naar ouders toe? We moeten ook oppassen dat we geen sfeer creëren dat we hier in het Wilde Westen wonen.”

De cijfers zijn duidelijk. Voor het aantal feiten van slagen en verwondingen en vechtpartijen schommelt het aantal pv’s tussen 2006 en 2010 rond de 250 per jaar. Uitschieter was 2009 met bijna 300 feiten. Erger is het echter gesteld met het aantal diefstallen met geweld – de zogenaamde straatroven – want daar schommelde het aantal feiten in het verleden rond de 40 maar in 2010 waren er dat plots 120.

De politie heeft voor de periode januari- begin oktober 2010 een analyse laten maken van 217 feiten (20 procent overvallen en 80 procent andere agressiedelicten). De analyse is onthutsend te noemen.

– aan de 217 feiten zijn niet minder dan 272 daders gelinkt en geïdentificeerd

– 28,4 procent van de daders is minderjarig. Bij de overvallen zijn de daders tussen de 17 en 25 jaar oud. De meeste zijn 19 jaar. Bij de gewelddelicten schommelt de leeftijd tussen 14 (!) en 20 jaar waarvan de groep 15-jarigen de grootste is.

– 12 procent van de verdachten is een vrouw, 88 procent een man.

– Het merendeel van de feiten wordt gepleegd in het centrum van Turnhout waarvan de uitschieters de Grote Markt, Merodelei, Otterstraat, Warandestraat, Zegeplein en Gasthuisstraat zijn.

– 66 procent van de daders van overvallen heeft de Belgische nationaliteit waarvan 49 procent ook een ‘Belgische’ naam heeft. Daarnaast is 13,6 procent Nederlander en 13,6 procent Marokkaans. In de categorie van andere gewelddelicten is 83 procent Belgisch (waarvan 67 procent met een Belgische naam), 7,5 procent Nederlander en 1 procent Marokkaans.

– De plegers van overvallen hebben in 49 procent van de gevallen al een gevangenisverleden. 51 procent nog niet. Bij de andere gewelddelichten heeft 13 procent een gevangenisverleden en 87 procent nog niet.

– In de categorie van de overvallen pleegt 51 procent van de daders maar één feit, 20 procent heeft twee feiten gepleegd, 14 procent drie feiten, 8 procent vier feiten en 7 procent zelfs vijf feiten. In de categorie van de andere gewelddelicten pleegt 88 procent één feit en 10 procent twee feiten.

– 171 van de 272 geïdentificeerde daders stond al gekend bij de politie en daarvan 79 voor drugsfeiten.

Probleem: de wet zorgt ervoor dat daders nauwelijks gestraft worden

Heel wat daders dus die blijkbaar hervallen, maar net daar knelt volgens zonechef Roger Leys het schoentje. “Het probleem is dat bij slagen en verwondingen de maximum straf zes maanden is. Het parket doet al het mogelijke om daders te vervolgen, maar moet zich ook aan de wet houden. Daders eender welk feite kunnen immers ook pas in voorlopige hechtenis genomen worden wanneer ze voor een rechter één jaar cel riskeren. Komen de daders uiteindelijk toch voor de rechtbank, dan is er opnieuw dat probleem. Daar krijgen ze hooguit zes maanden cel en die straf wordt gewoon niet uitgevoerd. Celstraffen onder de drie jaar ook niet, maar daar wordt je dan wel onder elektronisch toezicht geplaatst. Ik ben dan ook een pleitbezorger om terug te gaan naar het systeem van de jaren ’80. Welke straf je ook krijgt, voer die uit. Waarom zitten in Nederland de gevangenissen minder vol? Volgens mij – en volgens heel wat wetenschappers ook – omdat daar alle straffen worden uitgevoerd. Zelfs wanneer je gewoon een boete niet betaald. Dat schrikt daders meer af.”

Ook hier bewijzen de naakte cijfers het gelijk van de politie: – 249 van de 272 verdachten hebben niet één dag in de cel gezeten

– 10 verdachten zaten tussen de 0 en 15 dagen in de cel

– 4 verdachten tussen de 15 en 50 dagen

– 4 verdachten tussen de 50 en 100 dagen

– 2 verdachten tussen de 100 en 150 dagen

– 2 verdachten tussen de 150 en 250 dagen

– 1 verdachte meer als 250 dagen

Toon Verheijen
———————————————————


Het Nieuwsblad‘Het zijn juist de daders van gewelddelicten die zich onveilig moeten voelen’ – 13/01/2011


 Turnhout – De politie heeft de voorbije maanden het aantal gewelddelicten in de stad Turnhout grondig onderzocht. Dat gebeurde mede op vraag van Vlaams Belang-raadslid Paul Meeus die zelf heel wat klachten kreeg van inwoners die zich niet meer veilig voelden.


‘Ik heb in oktober vorig jaar de vraag gesteld aan de burgemeester om het probleem van de toenemende agressie in de binnenstad eens grondig te laten onderzoeken’, vertelt Paul Meeus ons. ‘Ik kreeg veel klachten van inwoners die zich echt onveilig voelden en niet meer de straat op durfden als het donker was. Ook politieagenten vertelden me dat ze bepaalde wijken ’s avonds liever mijden.’


Volgens het raadslid is het goed dat de zaak in kaart is gebracht. ‘Het is een goed onderzoek dat helemaal aan mijn vraag beantwoord’, vervolgt Meeus. ‘De vraag is nu: wat gaan we eraan doen? Het kan niet dat de burger zich onveilig voelt. De daders, die moeten zich onveilig voelen en opgejaagd worden als wild. De burgers moeten signalen krijgen dat de politie dit aanpakt.’


Probleem is dat ook de politie met de handen in het haar zit. De meeste feiten van agressie worden direct opgelost. De maximumstraf die een dader echter kan krijgen voor slagen en verwondingen is 6 maanden. Een gevangenisstraf is pas nodig vanaf een straf van 1 jaar. Niet verwonderlijk dus dat 249 van de 272 gevonden daders (of 92 procent) op vrije voeten blijft lopen.
 


 Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...