VB vraagt vernietiging gemeenteraadsbesluit

Fractievoorzitter Paul Meeus legde gisteren volgende schriftelijke verklaring neer bij de stadssecretaris:

VERKLARING VAN DE HEER PAUL MEEUS IN HET KADER VAN ZIJN INZAGERECHT ALS GEMEENTERAADSLID
Op woensdag 10 juni 2009 om 9 uur kwam, ten kantore van de heer Staf Lauwereyssen, stadssecretaris, de heer Paul Meeus, raadslid, voor inzage van de stemuitslagen van agendapunt 20 van de gemeenteraad van 8 juni 2009.
De heer Paul Meeus, raadslid, is daarbij van mening dat er bij de stembiljetten van agendapunt 20 van de gemeenteraad van maandag 8 juni 2009 voor de aanduiding van 2 vertegenwoordigers in de raad van bestuur van vzw Turnhoutse fusie van ziekenhuizen, 2 ongeldige stembiljetten zijn, te weten 1 stembiljet met doorstreping en 1 met een andere kleur dan gebruikelijk uitgebracht.
Tevens stelt de heer Paul Meeus, raadslid, vast dat er op de bandopname van de gemeenteraad van 8 juni 2009 wordt gezegd bij de bekendmaking van de uitslag van de stemming van de aanduiding van 2 vertegenwoordigers in de raad van bestuur van vzw Turnhoutse fusie van ziekenhuizen dat de heer Peter Reniers 10 stemmen behaalt en de heer Francis Stijnen 17 stemmen behaalt. Hij stelt vast dat dit niet overeenkomt met de stembiljetten hier ter plaatse aanwezig. Uit de stembiljetten blijkt dat de heer Peter Reniers 11 stemmen behaalt en de heer Francis Stijnen 16 stemmen behaalt.
Turnhout, 10 juni 2009
Paul Meeus
Gemeenteraadslid Turnhout
(De stadssecretaris ondertekende enkel ter kennisname.)


Omdat onze fractie van mening is dat deze stemming niet op een correcte en nauwgezette manier verlopen is en omdat er derhalve voldoende argumenten voorhanden zijn om deze stemming ongeldig te verklaren, diende Paul Meeus een klacht in bij de provinciegouverneur om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen.
Los van al het voorgaande, blijkt evenwel ook uit de steming dat burgemeester Stijnen er blijkbaar niet meer in slaagt een meerderheid achter zijn naam te krijgen in de gemeenteraad. 16 stemmen op 33 is daar immers te weinig voor. Daarnaast kreeg Peter Reniers van de eenmansfractie Turnhout Vooruit maar liefst 11 stemmen achter zijn naam…
Vreemde kronkels in de Turnhoutse gemeenteraad en vooral… dikke problemen in de meerderheid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...