VB solidair met treinreizigers

De treinreizigers die vanuit het station van Turnhout pendelen, zijn slecht bedeeld als het om elementair comfort gaat. Bij slecht weer ligt het perron er vele tientallen meter troosteloos bij: veel plassen en modder. Bovendien zijn de schuilhokjes onvoldoende in verhouding tot het aantal reizigers. Het gebruik van het toilet is meestal niet mogelijk. De fietsenstallingen zijn niet overdekt.


Als klap op de vuurpijl gaat de NMBS nu ook nog de parking betalend maken voor de pendelaars die genoodzaakt zijn hun wagen er achter te laten. Naar verluidt (cfr. Commissie 1) hebben gesprekken met het stadsbestuur hieraan niets kunnen veranderen.

Fractievoorzitter Paul Meeus legde op de gemeenteraad van 6 februari deze problematiek aan het schepencollege voor en stelde voor om
 een sterk signaal vanuit de gemeenteraad te geven, door het indienen van een (liefst) unanieme motie bij de bevoegde minister, waarin bijvoorbeeld gepleit wordt voor de verbetering van het reizigerscomfort en – minstens in afwachting daarvan – het gratis parkeren te behouden.Het college deelde uitdrukkelijk zijn bezorgdheid en ziet ook liever dat er door de pendelaars niet moet betaald worden om te parkeren. De burgemeester beloofde alvast de verdere gesprekken met de NMBS op 17 februari af te wachten. Als die niets opleveren, dan wil men zeker het indienen van een motie overwegen. Wordt dus vervolgd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...