VB over hommeles in meerderheid

N-VA is onervaren om een centrumstad als Turnhout mee te
besturen. Het was voorspelbaar. De zwakste schakels lijken ons echter Pascale
Mathé en Paul Moelans. Vooral schepen Mathé is er de voorbije maanden nog
steeds niet in geslaagd de  dossiers van haar bevoegdheidsdomeinen onder
de knie te krijgen, laat staan een deugdelijk en onderbouwd antwoord te geven
op de diverse inhoudelijke en beleidsmatige vragen die wij vanuit het VB aan
haar stelden, zowel in de commissies als op de gemeenteraden.

Willy van Geirt is een volkse schepen die nog veel te leren
heeft, maar die ten minste zijn best probeert te doen. Dat kan lang niet van
iedereen gezegd worden.

Het VB is bereid te depanneren en zijn verantwoordelijkheid op
te nemen. Helaas worden we door de andere partijen telkens weer naar de zijlijn
verwezen. Daarom zijn we een oppositiepartij die kritisch, maar constructief en
met de nodige dossierkennis participeert aan het politieke gebeuren. Wij zijn
de luis in de pels.

Heel dit interne machtsspel binnen de N-VA heeft volgens ons te
maken met tomeloze ambities en machtswellust van enkele mandatarissen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...