Valkeniers voorzitter

Met 94,6 procent werd Bruno Valkeniers vanmiddag door de kaderleden van het Vlaams Belang tot nieuwe partijvoorzitter gekozen. Partijraadsvoorzitter Luk Van Nieuwenhuysen wenste Valkeniers alle succes toe en had voordien uitgebreid hulde gebracht aan afscheidnemend voorzitter Frank Vanhecke. Van Nieuwenhuysen wees er onder meer op dat Karel Dillen het twaalf jaar terug wel degelijk bij het rechte eind had toen hij Frank Vanhecke als zijn opvolger aanstelde. “Want Frank is in de loop der jaren uitgegroeid tot een voorzitter van formaat: een uistekend redenaar, een goed debater, een correcte spelverdeler, iemand die ook de anderen het licht van de zon gunde. Kortom: een bezieler. Een voorzitter die het respect, de waardering en de vriendschap van zijn leden heeft afgedwongen.” Het lange instemmende applaus in het tot de nok gevulde Gentse congrescentrum – velen moesten het congres noodgedwongen op televisieschermen volgen – liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

“Geschiedenis schrijven”

In zijn toespraak wees uittredend voorzitter Frank Vanhecke op de verdiensten van de Vlaams-nationale partij. “Wij hebben in dertig jaar een partij uitgebouwd zoals er geen tweede in Vlaanderen ooit heeft bestaan: een partij die taboes sloopt, consequent, duidelijk, redelijk maar radicaal, recht-door-zee Vlaams en dus anti-Belgisch. Een eensgezinde strijdpartij met de meest idealistische militanten van alle politieke partijen. Ik ben trots op deze partij, ik ben trots op het Vlaams Belang, ik ben ervan overtuigd dat wij de komende jaren in Vlaanderen nog geschiedenis gaan schrijven.”

Frank Vanhecke sprak zijn vertrouwen in Bruno Valkeniers uit – “ik ben overtuigd van zijn trouw aan ons programma en van zijn Vlaams idealisme” – en deed een oproep aan de vele kaderleden, mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang: “Ik vraag u om trots te zijn op uw overtuiging en als één Vlaams blok achter onze nieuwe voorzitter te staan. Ik vraag u om met hernieuwde moed, met aanstekelijke geestdrift en met grote eendrachtigheid verder te vechten tot wij die droom van generaties Vlaamse idealisten hebben waargemaakt: een onafhankelijke Vlaamse staat waar wij eindelijk baas zullen zijn in eigen land.” Het partijcongres trakteerde de oud-voorzitter daarop op een minutenlange ovatie.

Recht door zee

Een geëmotioneerde Bruno Valkeniers bedankte in zijn maidenspeech als voorzitter de kaderleden en de vele onbaatzuchtige militanten, “het kloppend hart van de partij”. De kersverse voorzitter kreeg het publiek onmiddellijk op zijn hand door de Belgische staat “corrupt” en “een tot op de draad versleten tricolore vod” te noemen.

Valkeniers vergeleek dit land met een achtbaan met metaalmoeheid. “Vroeg of laat zal het verkeerd aflopen. Maar ik geef toe: krakende wagens, ook die van een verroeste achtbaan, rijden het langst. België is taai en de onafhankelijkheid van Vlaanderen zal er niet komen indien we als Vlaams-nationalisten de sloophamer niet opblinken. Die verroeste Belgische achtbaan moet tegen de grond!” Voor het ‘Vlaams kartel’ had de nieuwe voorzitter volgende boodschap: “Als het kartel écht wil dat de kansen voor Vlaanderen keren, dan moeten ze ophouden te collaboreren met de Belgische koloniale macht en ophouden zich geroepen te voelen om België te redden. Wie gelooft er anders die mensen nog?”

“Uiteindelijk is er de laatste dertig jaar in het Vlaams-nationale landschap maar één constante,” aldus Valkeniers: “de vaste waarde van het rechtlijnige en beginselvaste Vlaams Belang, dat – hoe kon het ook anders voor een partij gesticht door een groot man als Karel Dillen – altijd recht door zee is gegaan. Wie voor onze partij stemde, kreeg steeds waar voor zijn geld. Geen borrelnootjes of rotte vis, maar onversneden Vlaams-nationalisme.” Bruno Valkeniers verzekerde dat het Vlaams Belang ook de komende jaren op koers zal blijven.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...