UNIZO – Parkeren in Turnhout

 Unizo heeft onder zijn leden een enquête gehouden en de resultaten hiervan zijn toch wel opmerkelijk. Zo vinden de meeste van de bevraagde ondernemers de nieuwe parkeerregeling slecht tot zeer slecht, 52,5 % tegen maar 32,2 % die het nieuwe parkeergebeuren goed tot zeer goed vinden. Ook de opmerking die meerdere keren geciteerd werd, is treffend: “Waarom betalend parkeren? Waarom geen blauwe zone met parkeerschijf?” De gratis bewonerskaart  werd positief onthaald  met de opmerking dat in winkelstraten er nu te weinig parkeerplaats is voor de klanten en een doordringende vraag  naar het invoeren van een ondernemerskaart voor diegenen die niet aan hun zaak wonen. Het Turnhouts kwartierke is ook positief, maar te kort  De ondernemers vinden dat dit best een ‘Turnhouts halfuurtje’ moet worden. De gratis randparkings kunnen maar op een bijval rekenen bij 43,1 %. Het idee is zeker voor verbetering vatbaar en er moet beter gecommuniceerd worden. De ondernemers verwachten grote moeilijkheden na het operationeel worden van de Warandeparking en het autovrij maken van de Grote Markt indien het straatparkeren in de omliggende straten wordt afgeschaft en alleen de bewoners daar nog mogen parkeren. Een kort bezoek bij de detailhandel of horeca wordt hierdoor in de binnenstad bijna onmogelijk en dit speelt in het voordeel van de zaken  aan de stadsrand met parking voor de deur. Dit gaat nefast zijn voor de commerciële activiteit in het centrum met een neerwaartse spiraal van leegstand en verloedering tot gevolg. Tot zover de bevraging van Unizo waaruit blijkt dat onze bekommernissen over het parkeerbeleid ook gedeeld worden door de ondernemers.
Het Vlaams Belang stelt al sinds het voorjaar dat het beter is om Blauwe Zones (terug) in te voeren. Zo ook hebben wij gevraagd voor een soort ondernemerskaart. Een ‘Turnhouts halfuurtje’ kan ook tegemoet komen aan onze algemene opmerking dat parkeren in Turnhout te duur is, indien ook de parkeerautomaten het eerste half uur gratis geven. Laten wij hopen dat Unizo met de opmerkelijke resultaten van deze enquête mee de nodige druk kan zetten op het stadsbestuur om er rekening mee te houden.


 


Renaat Decoster     

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...