Uitspraken Freddy Van Gaever niet standpunt van het Vlaams Belang

Vandaag verschenen in een aantal kranten uitspraken van Vlaams Parlementslid Freddy Van Gaever in verband met de werkloosheidsproblematiek.

Het Vlaams Belang wenst met klem te benadrukken dat de uitspraken van Van Gaever zijn persoonlijke mening zijn, en in geen geval het standpunt van de partij als dusdanig vertolken.

Inzake de problematiek van de werkloosheidsuitkeringen is het standpunt van het Vlaams belang altijd zeer duidelijk geweest :

Wie werkloos is, heeft recht op een uitkering. Werklozen hebben de plicht op zoek te gaan naar een job of een opleiding van de VDAB te volgen. Vanzelfsprekend heeft de VDAB de plicht de werklozen te controleren op hun werkwilligheid en/of opleidingsbereidheid. Wie aan deze plicht verzaakt, moet door de RVA geschorst of geschrapt worden.

In deze context is een discussie over een beperking van de uitkering in de tijd vrij zinloos.

In Vlaanderen is men met verhaal van rechten en plichten op de goede weg. In Wallonië kent men dit verhaal echter niet. Daar worden nauwelijks werkonwilligen geschrapt. Wat nog eens bewijst dat het hele tewerkstellingsbeleid dringend gesplitst dient te worden. Dit debat, over hoe men in Vlaanderen en Wallonië de werkloosheid op een totaal verschillende manier aanpakt, is een veel zinvoller debat.

Frank Vanhecke
Voorzitter Vlaams Belang

Joris Van Hauthem
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...