Tussenkomst was niet overbodig

Op de gemeenteraad van 25 maart legde Reccino van Lommel eens te meer tal van vragen voor aan burgemeester Brentjens aangaande de groeiende onveiligheid en gewelddaden in Turnhout en wilde opnieuw weten of er nu werk gaat gemaakt worden van een harde aanpak.

Hij herinnerde Brentjens er eerst nog aan dat hij tijdens de
gemeenteraad van 28 januari jl. had gezegd dat het
onveiligheidsgevoel in Turnhout overroepen is. Zeer recente vecht- en steekpartijen, in het bijzonder in het
uitgaansleven, toonden helaas aan dat de feiten zijn wat ze zijn en dat een en ander niet meer kan ontkend of weggewuifd worden.

Vandaag stellen wij vast dat de burgemeester door de feiten gedwongen wordt om inderdaad meer blauw op straat te plaatsen en het combi-project met mobiele camera’s opnieuw te activeren. Tevens gaat hij werk maken van het strikt uitvoeren van plaatsverboden en een lik-op-stuk-beleid. Eindelijk, zouden we zeggen.

Het Vlaams Belang vraag al zeer lang naar doortastende maatregelen. Het blijven hameren op dezelfde nagel loont uiteindelijk dan toch. De tussenkomst van Reccino van Lommel was dus verre van overbodig.

1.       

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...