Tussenkomst Gemeenteraad De Paddenstoel 11 april 2016

Gisterenavond – 11 april 2016 – werd meerderheid tegen oppositie finaal beslist om de Turnhoutse kleuterschool De Paddenstoel te sluiten.

Wij hebben alles gedaan wat kon om tegen deze onzalige beslissing protest aan te tekenen, in samenspraak met het Actiecomité van ouders en buurtbewoners en met de collega’s van de oppositie.

http://www.gva.be/cnt/blgva_02231149/wijkschool-de-paddenstoel-gaat-dicht .

Wie de gemeenteraad wil herbekijken, surft naar https://www.youtube.com/watch?v=aeXjNQ5Qaxk En wie hierin specifiek onze tussenkomsten wil bekijken, kan deze vinden op volgende tijdslijnen:

               52.15 tot 1.02.00

               1.28.35 tot 1.34.18

               1.37.53 tot 1.38.30

               1.41.17 tot 1.49.15

Hier kunt u de tussenkomst van fractievoorzitter Pauml Meeus lezen:

Collega’s, we zijn teleurgesteld  in het bestuur. U maakt de beloften waarmee u enkele jaren geleden naar de kiezer stapte, noch de krachtlijnen van uw beleidsakkoord “Samen Stad Maken” waar. Het afgelopen jaar trachtte u koste wat kost de sluiting van een school voor 40 kleuters door te drukken, op basis van een flinterdunne en weerlegbare argumentatie, zonder dat daar voldoende maatschappelijk draagvlak voor lijkt te zijn.

Collega’s van CD&V,

jullie partij worden geacht de onderwijspartij te zijn. De partij die wil inzetten op de bonte buurten, de partij die klaar staat om de buurten te versterken, van de jongste tot de oudste inwoner. Dat lezen we althans op uw website. Afgelopen zomer lanceerde uw voorzitter nog een oproep naar de lokale afdelingen “Maak van buurten een centraal aandachtspunt in jullie werking”.

Wel, men heeft u niet gezien in de wijk waar de Paddenstoel staat. Men had u nochtans uitdrukkelijk uitgenodigd. U wil nu die buurt minder bont maken door de school en het speelplein te sluiten. U wil ervoor kiezen om één van de laatste restjes open ruimte in onze dichtbevolkte hoek van Turnhout te verkopen om er nog meer huizen op neer te poten.

 In de CD&V-nieuwsbrief van juni 2015, vlak na het beschamend spektakel op de gemeenteraad waar de sluiting gestemd werd, lezen we hoe belangrijk het voor CD&V wel niet is om te blijven communiceren met de ouders. We zijn nu een jaar verder, u wist hen wonen, maar men heeft nog steeds niets van u gehoord.

 

Collega’s van Groen, ook u heeft als partij een uitgesproken visie op jeugd en onderwijs.

“Investeren in kwalitatief onderwijs is investeren in de toekomst van onze samenleving. […]Wij willen vooral meer investeren in de eerste levensjaren van elk kind en ijveren voor een breed en geïntegreerd zorg- en leertraject op school.”

“Wij willen kinderen en jongeren de nodige ruimte geven om zichzelf te zijn en om zich te kunnen ontwikkelen. Om hen dat perspectief te kunnen bieden willen wij investeren in jeugdbeleid en in sectoren, zoals onderwijs, welzijn en cultuur.”

Investeren in de toekomst, investeren in onderwijs, investeren in de kinderen die de maatschappij van morgen boetseren. Voor de kleuters van De Paddenstoel blijft het dode letter.

Groen stond enkele jaren geleden op de barricaden toen een mogelijke verkoop van de Wollewei aan de agenda stond. “…dat ze eerst de braakliggende OCMW-gronden maar verkopen.” stelde toenmalig oppositieraadslid Wittebolle. Wel schepen, naar wij vernemen liggen dezelfde gronden nog steeds braak.

Collega Starckx, u hield hier een pakkend betoog voor de Wollewei, over hoe het geen beschermd monument is, maar een beschermend monument, een plaats waar de jeugd met vallen en opstaan zijn talenten kan ontdekken en vrienden leren kennen. De tekst die u over de Wollewei schreef, leest net hetzelfde als het verhaal van De Paddenstoel.

De Wollewei mocht vooral geen dossier zijn om de pikorde binnen de meerderheid mee te bepalen. En laat ons nu net het gevoel hebben dat het dat is wat er nu gebeurt met De Paddenstoel: politiek voeren, een pikorde bepalen, op de nek van 40 kleuters.

 

Collega’s van de sp.a,

Schepen Anaf, kindvriendelijkheid is uw persoonlijk stokpaardje, maar toch kunt u al een jaar niet antwoorden op de vraag hoe de sluiting van De Paddenstoel, en de manier waarop door dit stadsbestuur wordt aanpakt, gekaderd kan worden in een kindvriendelijk beleid.

Er gebeuren in Turnhout best kindvriendelijke zaken, maar dit betekent niet dat het beleid per definitie kindvriendelijk is. Iets afnemen van de kinderen in één wijk wordt niet gecompenseerd door een nieuw speelpleintje elders. 90% kindvriendelijkheid in de ene wijk en 30% in een andere maakt niet dat uw beleid 60% kindvriendelijk is. U bent kindvriendelijk voor ALLE  Turnhoutse kinderen, of u bent niet kindvriendelijk, er is geen middenweg.

Ook uw uitval op de inhuldiging van Turnhout als kindvriendelijke stad heeft de ouders persoonlijk geraakt. Ze moesten de bus naar het gemeenschapsonderwijs maar nemen, want die stopt op 50 meter van De Paddenstoel. Daarmee herleidde u de bewuste schoolkeuze van ouders die het beste voor hun kinderen willen, tot één praktische vraag: “Waar stopt de bus?”

Vanuit uw sp.a-fractie werden na de vorige sluiting zelfs excuses aangeboden. Men had tegen hart en verstand gestemd, maar men kon of mocht niet anders. Gezien de intentieverklaring van uw nationale voorzitter vorig jaar lijkt ons dat niet aannemelijk.

“Ingrepen die de deur naar armoede openzetten, de ongelijkheid vergroten, onderwijskansen verkleinen of een duurzame toekomst voor onze kinderen op het spel zetten, daar leggen we samen met onze leden en militanten onze kop voor.”

U heeft helaas uw kop niet gelegd toen men aan de onderwijskansen van de kinderen uit de Jozef Simonslaan.

Ik lees ook nog in uw verkiezingsprogramma van 2012:

“Onderwijs en opleiding zijn voor ons belangrijke hefbomen om uit de cirkel van (kans‐) armoede te geraken. Op termijn is deze investering in kinderen en jongeren dus zijn geld waard. “

 

“De stedelijke basisschool moet momenteel alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en verder uit te groeien.”

 

“sp.a wil een basisschool in elke (nieuwe) woonwijk.” Quod non!

 

Burgemeester, collega’s van TiM,

 “Turnhout iedereen Mee” zou een nieuwe wind worden in de Turnhoutse politiek, en openstaan voor iedereen die wil bijdragen aan onze stad. Nabijheid, een beleid dat dicht bij de mensen staat, is dé rode draad in jullie programma, en er zou belang gehecht worden aan inspraak voor iedereen.

Maandenlang heeft een groep inwoners de hand uitgestoken, gevraagd om de dialoog aan te gaan. Keer op keer zijn zij genegeerd. Toen de T.i.M.-caravan afgelopen zomer zijn ronde door Turnhout deed, bleef hij opvallend afwezig in de Jozef Simonslaan, terwijl net daar echt wel wat uit te leggen was aan de mensen.

Overleg is een vorm van respect, stelde u in een interview, dus kunnen we het niet aangaan van het overleg enkel maar interpreteren als een gebrek aan respect voor uw inwoners. Uw haast laconieke antwoord was dat het overleg op de schoolraad zal plaatsvinden. De schoolraad die tot het allerlaatste ogenblik is uitgesteld. De schoolraad waar ook de meeste Turnhoutenaren geen rechtstreekse vertegenwoordiging hebben… Tot zover het nabije beleid van T.i.M.

Afgelopen week nog kaartten enkele buurtbewoners de overlast van Theater 1900 aan, en was u er als de kippen bij om in overleg te gaan met de uitbaters en de omwonenden. In het dossier omtrent De Paddenstoel schuwt u de camera’s en vindt u blijkbaar elke vorm van overleg met het actiecomité overbodig. Wij vragen ons af waarom ook die Turnhoutenaren, die de ouders en de sympathisanten van dit schooltje zijn, nooit het recht van de eerlijke en open dialoog hebben genoten.

Collega’s van de meerderheid,

Samen Stad Maken is de titel van uw bestuursakkoord.

Op basis van al die individuele programma’s bent u tot een beleidsnota gekomen, Samen Stad Maken, die door de sluiting van De Paddenstoel tot in z’n diepste vezels wordt aangetast.

Los van de gebroken beloften en programma’s is en blijft heel het dossier rondom De Paddenstoel een dossier dat met haken en ogen aan elkaar hangt, en de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen zijn allerminst fraai. Het staat haaks op de geest die uw bestuursakkoord wil uitademen.

Collega’s, ik besluit met nog enkele korte bedenkingen namens mijn fractie:

– dit werd het meest verziekte dossier in vele jaren

– dit is het dossier van het failliet van de communicatie

– dit is het dossier van vertrouwensbreuken tussen mensen en collega’s

– dit is het dossier van veel te harde woorden van meerderheid en oppositie

– dit is het dossier van diepe emoties en de opgekropte frustraties

– dit is het dossier van het kaltstellen van een gedreven signaal van ouders die enkel bekommerd zijn om het welzijn van hun kinderen

– dit is het dossier van de verborgen agenda

– dit is het dossier van het geld en niet van mensen

– dit is het dossier waarin de kadaverdiscipline binnen de meerderheid als nooit tevoren is geëtaleerd

– dit is het dossier waarin mensen tegen hun geweten en overtuiging in moesten stemmen

– dit is het dossier van de verkramptheid van een stugge meerderheid

– dit is het dossier dat nog lang aan de ribben zal kleven

– dit is het dossier van de politieke mismeestering

– dit is het dossier van de strot waardoor alles gejaagd wordt

– dit is het dossier van een aangekondigde dood van een levende Turnhoutse gemeenschap

– dit is het dossier van de schaamteloosheid

– dit is het dossier van de diepe ontgoocheling

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...