Turnhout, het kan net?!

De verkiezingscampagne wordt in Turnhout in alle hevigheid gevoerd en neemt zware proporties aan.
Op vele mogelijke en onmogelijke plaatsen worden allerhande affiches uitgehangen en worden verkiezingsborden neergepoot. Een aantal partijen gebruiken hiervoor zelfs – tegen alle voorschriften in – het openbaar domein.
Een en ander bezorgt onze stad een “vervuilende aanblik” en het wordt – om het eens op zijn Turnawts te zeggen – een heuse “mennekensplek”. De slogan “Turnhout, het kan net!” is klaarblijkelijk afgevoerd. De mensen beginnen er zich stilaan aan te ergeren.

Het Vlaams Belang heeft bij de voorbereiding van de campagne bewust gekozen voor een sobere, maar duidelijke campagne. Geen individuele koppen of naambanden, maar een zichtbare propaganda voor het sterk merk “Vlaams Belang”. Via de door het stadsbestuur voorziene 21 verkiezingsborden en via de woningen van sympathisanten wordt stijlvol en duidelijk de aanwezigheid van de partij in het stadsbeeld geaccentueerd.

Als onze collegae het na de verkiezingen nog eens hebben over een propere stad, zullen we hen er nog wel eens aan herinneren hoe zij die mooie praatjes tijdens de verkiezingscampagne feestelijk aan hun laars lappen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...