Tom Van Grieken verkozen tot nieuwe voorzitter

Met 93 procent van de stemmen kreeg Tom Van Grieken afgelopen zondag het vertrouwen van de leden van het Vlaams Belang. Als vijfde voorzitter van het Vlaams Belang belichaamt hij de verjongingsoperatie die het Vlaams Belang heeft doorgevoerd.

Onder het motto ‘Geen toekomst zonder wortels’ verzamelden vandaag meer dan 1000 leden van het Vlaams Belang in Lint voor het langverwachte voorzitterscongres. 

In zijn toespraak als uittredend voorzitter bewees Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans nogmaals zijn redenaarstalent. Met veel bevlogenheid stelde hij de Vlaamse vaandelvlucht van de zelfverklaarde “veranderingspartij” aan de kaak en wees hij op het enorme verschil met onze partij. “De dag dat wij Karel Dillen volgden, om het Vlaams-nationalisme te ontrukken aan de klauwen van de Volksunie van Hugo Schiltz, die dag hadden wij niet de regeringen van Geert Bourgeois en van Charles Michel voor ogen die de macht om de macht nastreven.” 

Doffe oerwoud

Met emotie blikte Annemans terug op de beginjaren van onze partij en beklemtoonde hij de belangrijke rol die het Vlaams Belang de afgelopen decennia voor Vlaanderen heeft gespeeld. “Toen wij met deze schijnbare onmogelijke opdracht begonnen, was machtsdeelname geen doel, wel bevrijding. Wij zijn in het doffe oerwoud van het oude België een pad gaan uithakken. Wij hakten een pad op weg naar de Ordelijke Opdeling van België, op weg naar het besef van de islamisering, op weg naar de ommekeer van de immigratie, en op weg naar een einde aan de verlaksing van justitie en veiligheid. Dat hebben wij gedaan, dat hebben alleen wij gedaan en dat hebben wij alleen gedaan.“ 

Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens laakte de slaafse houding van de regering-Bourgeois. Vooral de afwezigheid van enige communautaire eis werd op de korrel genomen. “Dit is de eerste Vlaamse regering in de geschiedenis die gedomineerd wordt door een – in theorie – separatistische partij. En dit is ook de eerste Vlaamse regering die geen enkel communautair hoofdstuk, zelfs geen enkele communautaire alinea, zelfs niet één communautaire zin in haar regeerprogramma heeft staan,” aldus Janssens.

Ook Kamerfractievoorzitter Barbara Pas kon haar ontgoocheling over het federaal regeerakkoord niet verbergen: “Geen woord over de miljardentransfers. Geen half woord over de dotaties of protocollaire rol van het koningshuis. Geen letter over een strenger immigratiebeleid. Zelfs niet de communautaire fopspeen van artikel 195 van de Grondwet.” 

Rosegarden

In zijn maidenspeech bracht Van Grieken hulde aan de vorige generaties die, soms in moeilijke omstandigheden, kozen voor de kracht van de overtuiging. De nieuwe aanvoerder wees erop dat de toekomst van het Vlaams Belang niet over rozen zal lopen. “Net zoals Karel Dillen het destijds bij de oprichting van onze partij zegde: “I never promised you a rosegarden,” aldus Van Grieken. De kersverse voorzitter wees echter op het potentieel en de noodzaak van een kordate Vlaams-nationale partij als de onze: “Nooit waren de thema’s van het Vlaams Belang zo actueel. Het is niet voor niets dat ze de voorbije jaren stelselmatig werden overgenomen in de programma’s – en vooral de verkiezingsfolders – van andere partijen. Zoals we vandaag immers moeten vaststellen, bleken onze thema’s voor anderen weliswaar goed om verkiezingen mee te winnen, maar werden de beloftes na 25 mei nog sneller vergeten dan ze werden uitgesproken.

De staande ovatie van de massaal opgekomen leden en sympathisanten bewijzen het: het Vlaams Belang staat opnieuw waar het thuishoort: in de voorhoede!

Klik hier voor de toespraak van Chris Janssens.

Klik hier voor de toespraak van Barbara Pas.

Klik hier voor de toespraak van Gerolf Annemans.

Klik hier voor de toespraak van Tom Van Grieken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...