Stop EU-dictatuur

<h2 style="padding: 0px 21.453125px 16.078125px 0px; font-family: new_ciclefina; font-size: 22px; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-weight: normal;">De Europese verkiezingen zijn een schijnvertoning. Alleen een bindend referendum kan het volk meer inspraak geven. Dat schrijft Leon de Winter. En daar zijn wij, als enige eurokritische partij, het volmondig mee eens.</span></h2><h2 style="padding: 0px 21.453125px 16.078125px 0px; font-family: new_ciclefina; font-size: 22px; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify;">De Europese kiezer wordt over en weer geslingerd tussen onverschilligheid, onvrede, frustratie en woede.&nbsp;</span><a href="http://bit.ly/1kLhOY5" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(90, 159, 193); font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify;">Dat stelt de Nederlandse auteur Leon de Winter</a><span style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify;">. De Europese leiders sturen aan op een Europese eenheidsstaat, “achter een façade van nepverkiezingen, in de stijl van bananenrepublieken.”</span></h2><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);">EU is geen democratie<br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);">De Europese burger mag één keer om de vijf jaar zijn stem uitbrengen. Waarna de EU-elite doet wat ze wil en het merendeel van de Europeanen niét wil. “Die elite houdt zich in stand met onder andere nepverkiezingen. Wanneer een parlement niet de ministers – in dit geval: de eurocommissarissen – naar huis kan sturen, is het niet veel meer dan die klappende robotmachine die we van de Noord-Koreaanse televisie kennen. Ik overdrijf, ik besef het, maar het komt er wel op neer.”&nbsp;</span><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-weight: bold;">Valse EU-propaganda</span><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);">Leon de Winter is – net zoals wij – niet gekant tegen Europese samenwerking, maar dat kon perfect binnen de EEG. Daar hadden of hebben we de EU niet voor nodig. De Europese superstaat komt niet voort uit de wensen van de Europese mensen, de Europese volkeren en de Europese naties. En dus gooit de EU er veel geld tegenaan om de mensen te overtuigen. “De elite besteedt fortuinen aan informatie – vroeger noemden we dat gewoon propaganda. En wat is de kern van die propaganda? ‘De EU zorgt voor vrede en welvaart’. Het is een slogan die aan de oude Sovjet-Unie of de DDR doet denken. De EU zorgt helemaal niet voor vrede of welvaart. Vóór de EU was er al welvaart en vrede in Europa, en vandaag is het tegendeel veeleer het geval. De EU draagt bij aan interne Europese spanningen, aan armoede in het zuiden en onvrede in het noorden, aan conflicten met de erfgenamen van het Sovjet-Rijk.”</span><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-weight: bold;">Stem voor vrijheid, stem Vlaams Belang</span><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><br style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);"><span style="font-family: amble, Arial; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(241, 251, 255);">De verdere federalisering van Europa kan alleen op ondemocratische wijze tot stand gebracht worden. Maar wij willen de macht weergeven aan het volk. Stop de eurowaanzin! Stop Van Rompuy en Verhofstadt! Wij willen de soevereiniteit van de naties veilig stellen of heroveren op ‘Brussel’. Stem daarom op 25 mei voor de enige eurokritische partij in Vlaanderen. Stem Vlaams Belang!</span>

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...