Stop de ziekenhuiscarrousel

Einde november sprongen de fusieonderhandelingen van de Turnhoutse ziekenhuizen af na een al zo moeizame lijdensweg. Hiermee werd een hypotheek gelegd op een rationeel beheer van de ziekenhuizen van onze stad. Onze vertegenwoordigers in de OCMW-raad en de gemeenteraad hebben hieromtrent hun grote bezorgdheid uitgesproken. Uit alles blijkt dat een fusie zich inderdaad opdringt en dat dat bij voorkeur een paritaire fusie is. Dat wil zeggen dat stad/OCMW als gelijke partners als het CM-ziekenhuis optreden. Het zal een minder kostelijke aangelegenheid zijn dan nu. Want nu hoest de stad de grote tekorten van het Sint-Elisabethziekenhuis op. En een kostenvrije overname van het Sint-Elisabethziekenhuis door het CM-ziekenhuis was eerder al afgeschoten.
Maar het is een publiek geheim dat de meerderheidsfractie van CD&V intern fors verdeeld is over een en ander. In januari besloot het OCMW-bestuur binnen het beheerscomité van het ziekenhuis met een wisselmeerderheid met de socialisten – waarbij één CD&V-er dus tegenstemde! – om voor de renovatie van het verouderde Sint-Elisabethziekenhuis een architect aan te stellen. Dat was volgens de wisselmeerderheid nodig als het Sint-Elisabeth na de afgesprongen fusiegesprekken op eigen krachten wil (moet) verder gaan. Het stadsbestuur was hier woest over en diende prompt een klacht in bij de gouverneur tegen het eigen OCMW-bestuur.
Ja, ook dat is Turnhout. De meerderheid die haar eigen meerderheid in het OCMW een klacht aan de broek lapt. Behoorlijk bestuur? Samen naar de toekomst kijken en daaraan keihard werken? Vergeet het maar. Heel de ziekenhuissoap die een onhoudbare carrousel is geworden, is een donkere schaduw op onze stad die beter verdient. Want wie is uiteindelijk de dupe en wie zal uiteindelijk betalen? Inderdaad, u en wij.
We roepen dan ook vanuit de oppositie alle verantwoordelijken op de kalmte terug te vinden en opnieuw rond de tafel te gaan zitten. En als hoofdrolspeler dient het stadsbestuur zijn verpletterende verantwoordelijkheid op te nemen. Zo kan het niet verder.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...