Stop de overlast!

Op de hoek van de Vianenstraat en de Korte Gasthuisstraat loopt het nu wel de spuigaten uit. En de onmiddellijke buurtbewoners en handelaars zijn het terecht meer dan zat. Een groepje ouderen, smalend, maar niet onterecht wel eens ‘hangouderen’ genoemd, vindt elkaar daar en drinken er samen meer dan één pintje. Getuige daarvan zijn de talloze bierblikjes die er in de struiken worden achtergelaten. Bovendien gebruikt men de hoek als een openbaar toilet en durven argeloze voorbijgangers er hun fiets niet meer achterlaten. Ook worden mensen wel eens op onheuse manier aangesproken.

Voor alle duidelijkheid: de openbare ruimte is van iedereen en gezelligheid in de stad op pleinen en rustplekken is erg aanbevolen. Maar… het moet wel gezellig blijven voor iedereen. Vanaf het ogenblik dat mensen bepaalde plekken ontzien of er in een wijde boog omheen lopen, is er iets mis. En dat is op de genoemde hoek dus het geval. Overlast is bedreigend en moet aangepakt worden.

Toen de problematiek al enige tijd geleden op het niveau van een gemeenteraadscommissie werd besproken, pleitte de toenmalige burgemeester nog voor begrip en wat tolerantie en beloofde hij meteen dat men de zaak zou opvolgen. Iedereen was daartoe bereid.

Vandaag stellen we echter vast dat de toestand niet meer aangenaam is, storend en ergerlijk zelfs. Het Vlaams Belang vindt dan ook dat het stadsbestuur dient in te grijpen om het voor buurt en voorbijgangers weer leefbaar te maken. Ofwel maakt men duidelijke afspraken met alle betrokkenen, ofwel grijpt men eenzijdig in.

Turnhout moet een leefbare stad zijn voor alle burgers. Iedereen moet daartoe een inspanning leveren. De hoek Vianenstraat/Korte Gasthuisstraat moet een gezellige plek voor allen zijn en niet alleen voor een klein groepje.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...