Steun voor afschaffing onderhoudsplicht!

De onderhoudsplicht door kinderen van bejaarden die werden opgenomen in rusthuizen wordt afgeschaft. De meerderheidpartijen bereikten daarover een akkoord alsof het de vanzelfsprekendheid zelve was.Hoewel, tijdens de vorige legislatuur – toen de sp.a nog in de oppositie zat – werd daar heel anders over gesproken. De socialisten bewogen toen hemel en aarde om een voorstel in die zin ingang te doen vinden. Uiteindelijk dwongen zij daarover een stemming af in de OCMW-raad. Huidig schepen van Sociale Zaken Peter Segers zette zich in die tijd met sterke argumenten in om de toenmalige meerderheid te overtuigen. Het mocht niet baten. CD&V bleef stoïcijns doof. De sp.a vond in zijn strijd enkel en alleen steun en een objectieve bondgenoot in… het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang vindt immers al lang dat er goede redenen zijn om de onderhoudsplicht af te schaffen. “Onderhoudsplicht betekent dat kinderen de rusthuisfactuur van hun ouders moeten bijpassen, wanneer deze over onvoldoende middelen beschikken om deze volledig zelf te betalen.


Alleen wie arme ouders heeft, betaalt. Wie rijke ouders heeft, is altijd vrijgesteld, en zal daarenboven mogelijk nog kunnen rekenen op een erfenis.


De prijs van de maandelijkse “bypass-operatie” hangt samen… met het aantal broers of zussen dat men heeft. Wie enig kind is, heeft dus niemand die mee kan helpen betalen. Voor gezinnen die zelf eventueel schoolgaande kinderen te laste hebben, daalt aanzienlijk de koopkracht .


De opname in een rusthuis is een gevolg van fysieke of psychische problemen waardoor de bejaarde onvoldoende zelfredzaam is. Zoals alle andere problemen van die aard vallen deze onder de sociale zekerheid. Het Vlaams Belang vindt bovendien dat de onderhoudsplicht de menselijke waardigheid aantast. Onderhoudsplicht wordt in bepaalde kringen nog altijd voorgesteld als een logische vorm van familiale solidariteit. Zoals de ouders vroeger voor hun kinderen instonden, moeten de kinderen nu voor hun ouders instaan. Het getuigt evenwel van weinig inlevingsvermogen, wanneer je bejaarden – op het moment dat zij hun vertrouwde thuis moeten verlaten en hun zelfredzaamheid uit handen moeten geven – ook nog eens hun emotioneel draagvlak onder druk zet door hen op te zadelen met het schuldgevoel en de vernedering van een “bedelaarsstatuut”. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor om de financiële verplichtingen van de kinderen bij de opname van hun ouders in een rusthuis af te schaffen, waardoor er ruimte vrijkomt voor echte emotionele en morele solidariteit tussen de generaties.”De onderhoudsplicht wordt eindelijk afgeschaft in Turnhout. Peter Segers is er dus in geslaagd zijn coalitiepartner te overtuigen. Hoewel hij zo correct was om op de persconferentie openlijk aan de tijd te herinneren dat zijn partij samen met het Vlaams Belang de afschaffing van de onderhoudsplicht verdedigde, mochten we daar in de pers niets over lezen… Ach ja,… Daarom dat we het dan zelf nog maar eens zeggen.Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...