Sterker dan ooit!

Gisterenavond werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Veel nieuwe gezichten, een eerste-schooldagsfeertje, wat onwennigheid her en der, veel familieleden in de publieke tribune en zeer opvallend: een forse Vlaams Belang-fractie.
Onze fractie breidde op 8 oktober immers uit van 4 naar 7 leden en werd hiermee de tweede grootste fractie in de gemeenteraad, en ongeveer even groot als de andere drie oppositiepartijen samen.
Onze fractievoorzitter betreurde dat een kans werd gemist om de OCMW-voorzitter op te nemen in het schepencollege. Nochtans zou dat volledig in de geest van de decreetgever zijn geweest. In Turnhout houdt men duidelijk zoveel mogelijk bij het oude.
Tijdens deze eerste gemeenteraad werden ook Erik De Quick en Paul Meeus als OCMW-raadslid verkozen. Leo De Heldt zet zijn mandaat in de Politieraad verder.
In deze versterkte en verruimde ploegen in gemeenteraad en OCMW-raad willen onze verkozenen zich optimaal inzetten om hun 5209 kiezers duidelijk en effectief te vertegenwoordigen.
We wensen onze mandatarissen veel kracht en werklust toe!

Steven Joosten
Afdelingsvoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...