Stadsbestuur Turnhout pleegt sluipmoord op kleuterschool De Paddenstoel

Vandaag vernamen de oppositiepartijen via de pers het bericht dat het schepencollege de intentie heeft om alsnog per 1 september 2016 de stedelijke kleuterschool De Paddenstoel te sluiten. Het college wacht daarmee niet eens de gemeenteraadscommissie van 23 februari af waarvoor werd toegezegd – op vraag van de oppositie – om de advocaat van de stad in deze te horen. Eens te meer worden er dus berichten de wereld ingestuurd alvorens hierover met de gemeenteraad werd gepraat. De oppositiepartijen voelen zich dan ook bijzonder geschoffeerd door deze beschamende praktijken, waarvan iedereen dacht dat ze tot een onzalig verleden waren gaan behoren. Niet dus.

Vreemd is dat vandaag de beperkte aantrekkingskracht van de vestiging wordt opgegeven als argument, terwijl het vorig jaar ging om de opbrengst van de gronden die moest verzilverd worden om de stadskas te spijzen. De beperkte aantrekkingskracht van de vestiging is de schuld van het stadsbestuur zelf, na eerst de ouders ontmoedigd te hebben en daarna via nietszeggende boodschappen iedereen in het ongewisse te laten; tot zelfs op de vorige gemeenteraad toe. Op deze wijze heeft het stadsbestuur op slinkse wijze haar sluipmoord op De Paddenstoel voorbereid teneinde nu het genadeschot te kunnen geven. Voor een stad die zich ‘kindvriendelijk’ noemt kan dat tellen. Wij vragen ons trouwens af of de schepen van jeugd dit allemaal zomaar goedvindt, zeker als men weet dat men in zijn partij absoluut niet gelukkig is met deze gang van zaken… Waarom zwijgt de sp.a in dit dossier?

Er komt nog overleg met de schoolraad en nadien ook nog overleg tussen het schoolbestuur en het Afzonderlijk Bijzonder Comité alvorens een definitieve beslissing te nemen. Over overleg in de gemeenteraadscommissie is geen sprake. Nochtans is het wel de gemeenteraad – de Inrichtende Macht dus – die de definitieve beslissing moet nemen…

Ondergetekenden nemen zich alvast voor op die volgende gemeenteraadscommissie en de komende gemeenteraad het schepencollege in het algemeen en de bevoegde schepen in het bijzonder hierover hard en zonder een blad voor de mond te nemen aan te pakken.

Het is een schande dat men in Turnhout op dergelijke wijze aan politiek blijft doen, zonder respect voor àlle betrokken partijen en met een absolute non-communicatie.

 

Paul Meeus                                                    

Fractievoorzitter Vlaams Belang

Marc Van Damme                         

Fractievoorzitter N-VA  

Pierre Gladiné

Fractievoorzitter Open VLD

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...