Sociale ontwrichting in Hellegat?!

Het stadsbestuur organiseerde op dinsdag 16 augustus een
informatiesessie om de buurtbewoners van Hellegat in te lichten over de plannen
omtrent de bouw van 60 sociale woongelegenheden door huisvestingsmaatschappij De
Ark. Concreet betekent dit dat twee bouwgronden die oorspronkelijk bestemd
waren voor de bouw van luxeappartementen door een privéonderneming, nu zouden
worden samengevoegd en bestemd worden voor de bouw van 50 sociale
huurappartementen, bovenop de oorspronkelijk voorziene  10 wooneenheden. Voeg daar nog 4 sociale
koopwoningen bij en men komt bij een totaal van 64!

Volgens de in Turnhout afgesproken norm – waarover over de
partijgrenzen heen consensus bestaat –  dient
15% van nieuw verkavelde gebieden voorzien te worden van sociale huisvesting.
Met 64 sociale woongelegenheden tegenover ongeveer 50 privé-woningen wordt
zwaar afgeweken van de voorgestelde norm en lijkt een en ander eerder op een
sociale ontwrichting van de nieuwe woonwijk. Dit is niet wat de bewoners
verwacht hadden en wat overigens niet gecommuniceerd werd toen zij de
aanpalende gronden kochten. De wens van de vele jonge gezinnen om hun kinderen
te laten spelen in nieuwe, rustige wijk blijkt een illusie geworden, nu de wijk
zeer druk zou bewoond worden en daardoor belast wordt door extra verkeer. De
mogelijke devaluatie van de eigen woningen werd smalend afgedaan als een ‘fait
divers’ ten aanzien van hen die hun zuurverdiende spaargeld hebben opgehoest om
deze gronden te betalen.

Frappant is de gebrekkige communicatie die de stad in de
afgelopen jaren heeft gevoerd om de bewoners op de hoogte te stellen. De
bevoegde stadsambtenaar van ruimtelijke ordening moest tijdens de vergadering
zich in bochten wringen om uiteindelijk toe te geven dat er fouten gemaakt
werden. De  verbloemende woorden van de Groene
communicatieschepen Astrid Wittebolle om een en ander wat te relativeren,
maakten weinig indruk op de aanwezigen.

Het Vlaams Belang deelt de bezorgdheid van deze
buurtbewoners en zal hierop terugkomen op de bevoegde gemeenteraadscommissie teneinde
deze problematiek en gebrekkige communicatie aan te kaak te stellen. Als
gezinspartij blijven wij opkomen voor hardwerkende mensen die een toekomst
willen in Turnhout, waar zij hun kinderen kunnen zien opgroeien. Maar dan wel
in een sociaal evenwicht en in een sociale mix die geen wrevel veroorzaakt.

Reccino Van Lommel
Afdelingsvoorzitter

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...