Selectieve berichtgeving

Reeds geruime tijd kunnen buurtbewoners op de hoek van de Patriottenstraat en de Spoorwegstraat gratis parkeren op een stuk grond van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark. Dat is een mooie geste.
Maar… helaas wordt die plek ook gebruik als illegale stortplaats en als een soort autokerkhof. Er staan immers een aantal autowrakken die al een hele tijd niet meer gebruikt zijn.
Geen mens die er om maalde, zo leek het wel. Tot Vlaams Belang – gemeenteraadslid Sonja Warpy als actieve buurtbewoonster op 24 augustus in het kader van een schriftelijke vraag aan het schepencollege die problematiek aankaartte en onderstreepte dat er iets aan moest gedaan worden.
Wellicht om te vermijden dat het VB nog maar eens als klokkenluider gelijk zou moeten krijgen, zijn het stadsbestuur en De Ark nu plots in gang geschoten om het probleem aan te pakken… Eindelijk, zouden we zeggen. Maar in de berichtgeving dezer dagen in de pers had men – de stad en De Ark – toch wel de eerlijkheid mogen hebben om de bron te vermelden. Nu heeft men niet meer gedaan dan het warm water opnieuw uit te vinden en de pluim op de eigen hoed te steken. Zielig. Kleine dorpspolitiekers!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...