Schepencollege voert programmapunt Vlaams Belang uit!

Het schepencollege heeft beslist om via de Sociaal Tolkendienst doventolken te betalen voor burgers met een auditieve beperking die in contact komen met de stedelijke diensten. Ook leerlingen en/of ouders die in contact komen met de Turnhoutse scholen kunnen gratis rekenen op deze dienstverlening.

Hiermee voert het schepencollege een voorstel uit het lokaal verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang uit. In het luik “Meer inspanningen voor mindervaliden” was te lezen: “Nog te vaak moeten wij vaststellen dat de integratie van mindervaliden in Turnhout geen prioritaire zorg is van het beleid. Wat de toegankelijkheid van de openbare gebouwen betreft, valt het op dat er nog veel werk aan de winkel is. Aangepaste drempels en/of liften zijn dringend nodig. Het Vlaams Belang stelt een aantal kleinere ingrepen voor die het mindervaliden moet mogelijk maken zich op een gemakkelijke manier in Turnhout te integreren.
Voor de visueel mindervaliden denken wij in de eerste plaats aan aangepaste bewegwijzering in braille in de stedelijke diensten. Voor de spraak- en gehoorgestoorden moet het mogelijk zijn dat op zijn minst één onthaalbediende op het stadhuis en op het OCMW de basisregels van de dovenspraak beheerst. Ook voorzien van een toiletmogelijkheid voor mindervaliden moet tot de prioriteiten behoren. Voorts vinden wij dat het stadsbestuur ook de privé-sector in de stad moet aansporen werk te maken van de toegankelijkheid van hun winkels en bedrijven voor mindervaliden.”

Het Vlaams Belang is dan ook verheugd met dit initiatief van het schepencollege.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...