Schepen Katrien van de Poel: “We zijn goed bezig.”


 


Maandag trok fractievoorzitter Paul Meeus tijdens de gemeenteraad scherp van leer tegen het communicatiebeleid van schepen Katrien van de Poel. (Ook andere leden van de oppositiepartijen lieten evenzeer hun misnoegen over de gang van zaken duidelijk horen.) Zo hekelde hij fors de aantoonbare tekorten in de communicatie tussen de stad en haar burgers in de dossiers Noordboulevard en Nonnenstraat enerzijds en het bestuur en de gemeenteraadsleden in het dossier Handelsschool anderzijds. Als exemplarisch voorbeeld stelde hij zich ernstige vragen bij het feit dat vier maanden na de vraag van de buurt De Gulden Vellekens tijdens de gemeenteraad van mei er nog steeds geen enkel antwoord en dus ook niet de minste communicatie was gevolgd; tot grote ergernis van de buurtbewoners. Volgens het Vlaams Belang loopt het al een tijdje fout in de communicatie tussen stad en burgers.


De antwoorden van de schepen waren niet alleen voorgekauwd, ze sloegen ieder met verbazing. Ze zou “zo spoedig mogelijk” de buurt gaan informeren. Bovendien meldde ze nog dat ze vond dat ondanks een aantal mogelijke interne communicatieproblemen “we goed bezig zijn” met de communicatie in Turnhout en “dat er al heel wat dingen veranderd zijn”. Welke “dingen” dat zijn, werd evenwel niet meegedeeld. En naar waar het dan fout loop met de externe communicatie werd had men het raden. Maar hoe dan ook: “We zijn goed bezig!” De jonge schepen leek wel de voormalige Iraakse minister van Informatie die destijds verklaarde dat er geen Amerikaan in Bagdad te bespeuren was terwijl op enkele honderden meter van de plaats waar hij de pers te woord stond de Amerikaanse tanks al door de straten rolden. Hij kreeg daarvoor de bijnaam ‘Comical Ali’… Op verdere vraagstelling in de repliek van Paul Meeus bleef de schepen erg aarzelend en onzeker op de vlakte of zelfs het antwoord schuldig.


In het bijzonder in het dossier van de Handelsschool bewees zij het dossier niet echt onder de knie te hebben en het gemis aan een strategische visie was overduidelijk. Ook over hoe de verdere communicatie daaromtrent met het personeel van de school en de gemeenteraadsleden zal verlopen blijft het in het duister tasten.


Onze fractievoorzitter raadde de schepen uiteindelijk aan wat meer tijd te nemen om haar dossiers in te studeren, met de specialisten op de dienst Communicatie rond te tafel te gaan zitten teneinde tot structurele maatregelen en strategieën te komen die er voor kunnen zorgen dat de toenemende ergernissen van zovele burgers en politici inzake communicatie uit de wereld kunnen geholpen worden.


En dat ze goed bezig zijn, werd twee dagen na de gemeenteraad nog maar eens bevestigd toen de bewoners van de Steenweg op Oosthoven, waaronder flink wat handelaars, zonder enige communicatie vooraf een brief in de bus kregen met de droge mededeling dat hun straat over enkele dag voor twee weken zou afgesloten worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

1e vervolg: Op 11 september lezen we in de kranten dat de marktkramers boos zijn op het bestuur omdat er met hen geen overleg gepleegd is alvorens de beslissing werd genomen om de wekelijkse markt voor twee jaar te verhuizen naar de terreinen Snollaert.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...