Schepen Gevers volgt visie Vlaams Belang!

Op de gemeenraad van 7 april jl. pleitte de Vlaams Belang – fractie bij monde van Renaat Decoster in het kader van de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor het doortrekken van de Ring en het spoedig openen van het debat hierover. Tot ieders verbazing volgde schepen Dimitri Gevers (sp.a) hem alvast in dit laatste.
In een krantenartikel van zaterdag 12 april is te lezen dat schepen Dimitri Gevers (sp.a) dit bevestigt en dat dus het college hier zeker niet afwijzend tegenover staat. Met dezelfde argumenten die wij vertolkt hebben op de gemeenteraad, pleit hij dan ook ook voor het heropenen van het debat daarover met als eventuele mogelijkheid dat de doortrekking van de Ring er ook effectief kan komen.
Nergens staat geschreven dat men 15 jaar moet wachten om het  structuurplan te wijzigen, wat sommigen ook mogen beweren. De mobiliteitsproblemen van Turnhout kunnen zeker zo lang niet wachten en de burgers evenmin. Het taboe dat over de mogelijke doortrekking van de Ring hangt, dient dan ook zo spoedig mogelijk gesloopt te worden.
Het Vlaams Belang is daarom van oordeel dat het doortrekken van de Ring in het kader van de ontwikkeling van de noordzijde van Turnhout deel moet uitmaken van het dossier en zo spoedig mogelijk in al zijn aspecten moet behandeld worden. Een eerste spontane rondvraag in de buurt aan de overzijde van het kanaal leverde ons alvast tal van positieve reacties op!
Het spreekt vanzelf dat onze fractie in commissie en gemeenteraad dit dossier zal “warm” houden!

(En voor alle duidelijkheid  – opdat nadien niemand de pluimen op zijn hoed steekt -: het Vlaams Belang heeft de moed gehad deze zaak weer op de agenda te plaatsen! Opnieuw hebben wij hier hardop gezegd wat zovelen in Turnhout stilletjes denken…)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...