Renaat Decoster terug in de gemeenteraad!

Maandag legde Renaat Decoster als eerste opvolger de eed af als gemeenteraadslid. Hij komt daarmee in de plaats van Lieve Driesen die zich alvast voor het ganse jaar laat vervangen omwille van ernstige gezondheidsredenen.

Renaat zal zich – zoals ongetwijfeld door iedereen verwacht – toeleggen op het mobiliteitsdossier en de ruimtelijke ordening in onze stad. Tijdens de voorbije legislatuur deed hij ter zake al heel wat expertise op en werd hij een geduchte criticus van het toenmalige beleid.
Wij wensen hem alle succes toe in de uitoefening van zijn mandaat en wensen tevens alle goeds toe aan Lieve voor een voorspoedig en algeheel herstel.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...