Regiodagbladen: horen, zien en zwijgen

Als eerste politieke partij verspreidde het Vlaams Belang een persmededeling over de aangekondigde aanpassing aan het uurrooster op de treinlijn Turnhout – Brussel. We bekritiseerden de nieuwe regeling en stelden een alternatief voor. Tevens kondigden we aan dat Kamerlid Jan Mortelmans uit Lier de staatssecretaris over deze zaak zou ondervragen.
Enkel de elektronische ’Gazet van Turnhout’ en Radio TOS namen onze mededeling over en vroegen ons om meer uitleg.
De dagbladpers daarentegen zweeg in alle talen over ons standpunt. Ook de regionale televisiezender, die bestuurd wordt vanuit de traditionele politieke partijen, vertikte het om ons in het verhaal te betrekken.
Ondertussen is het duidelijk dat de a-politieke actiegroep Turnhout-Manage dezelfde kritieken heeft als het Vlaams Belang en dat de andere partijen klaarblijkelijk nog geen standpunt innamen.
Objectieve en gelijke behandeling van de verschillende politieke stromingen in de samenleving? In het politiek-correcte Vlaanderen wordt elk ernstig debat verstikt en verhinderd. Of vinden ze het vervelend dat veel mensen ons ook in dit dossier dubbel en dik gelijk geven?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...