Referendum: ja en ja!

Het Vlaams Belang Turnhout heeft even gewacht tot na de gemeenteraad van gisterenavond om een standpunt in te nemen ten aanzien van de door het buurtwerk ‘De Gulden Vellekens’ gevraagde volksraadpleging aangaande het mobiliteitsbeleid in Turnhout.
Na het steriele debat met de burgemeester en de schepen van mobiliteit is nu duidelijk gebleken dat de meerderheid in deze stad opnieuw warm en koud blaast. Plots is een omvattende visie over mobiliteit mogelijk, nadat meerdere oppositiepartijen hier al zo lang op aandrongen. Wellicht heeft de dreigende confrontatie met de Turnhoutse burger via een referendum hen tot beter inzicht geleid…
Het Vlaams Belang nam vorige maand op de gemeenteraad al definitief afstand van de geplande Noorboulevard – officieel nu de ‘Hertog Hendrik I – lei’, maar voor ons gewoonweg de ‘Baron Dimitri I – sluipweg’ – toen duidelijk was gebleken dat deze niet werd gezien in een bredere context, waarbij voor ons o.m. ook de doortrekking van de Ring in beeld moest gebracht worden. Reeds toen kraakte onze fractie de salami-politiek van de meerderheid resoluut af.
De vraag van ‘De Gulden Vellekens’ is dan ook pertinent: ‘Wilt u één allesomvattende, globale en duurzame visie over de ontwikkeling van de stad en haar omgeving vooraleer wordt overgegaan tot uitwerking van eender welk deeldossier? Ja of nee?’
Het Vlaams Belang zal het initiatief tot een referendum dan ook met woord en daad steunen en zal samen met de andere oppositiepartijen en de burgers de meerderheid voor een duidelijke keuze plaatsen. Voor ons is het alvast: Referendum? Ja! én Een globale visie? Ja!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...