Rechters weigeren debat

Het proces tegen het Vlaams Belang, aangespannen bij de Raad van State door alle Franstalige partijen en hun SP.a-Spirit-vriendjes, is al een partijdige farce van bij het begin, omdat Franstalige rechters willen oordelen over de Vlaamsnationale partij. Maar het wordt nu nog gekker: nadat de advocaten van Vlaams Belang een degelijk gedocumenteerd verzoek tot wraking hadden ingediend, waarin wordt aangetoond dat rechters banden hebben met politieke partijen, deel uitmaken van verenigingen waarvan de advocaat van onze tegenpartij voorzitter is, en de auditeur zelfs samenwoont met een ex-kabinetslid van Louis Tobback, hebben die rechters en auditeurs nu een document ingediend waaruit blijkt dat zij elk debat daarover gewoon weigeren.

De manifest partijdige rechters beweren koudweg als reactie op hun wraking: “Wij achten het niet nodig nader in te gaan op de juistheid van de aangevoerde feitelijke elementen.” Er wordt dus niet beweerd dat wat wij zeggen niet juist is, maar men weigert gewoon erover te praten. Nooit eerder werd een zo flagrant voorbeeld van gebrek aan motivering tentoon gespreid: door elke repliek op onze gedetailleerde en juiste aantijgingen te weigeren, wordt elk zinvol debat over de wrakingen onmogelijk.

Met deze nieuwe provocatie hebben de politiek benoemde regimelakeien van de Raad van State een grens overschreden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...