Provincie: Stem voor Lieve en Leo!

Naast de gemeenteraadsverkiezingen zijn er ook provincieraadsverkiezingen. Deze laatste staan wat in de schaduw van de eerste, maar zijn toch niet onbelangrijk.
Onze afdeling vaardigt maar liefst twee kandidaten af voor de lijst van het district Turnhout. Deze kandidaten zijn Lieve De Quick-Driesen – tweede plaats – en Leo de Heldt – lijstduwer op de zesde plaats. Beide zijn gemeenteraadslid te Turnhout.

Lieve De Quick – Driesen: “Ik zetel sedert 2000 in de Turnhoutse gemeenteraad, waar ik verschilende commissies opvolg: milieu, ruimtelijke ordening en huisvesting. Als moeder ben ik vooral bekommerd om de Vlaamse gezinnen en ik ijver voor meer erkenning en financiële ondersteuning voor ouders die resoluut voor hun gezin kiezen. Maar ik streef ook naar veiligheid van de gewone man en vrouw in de straat en naar meer welzijn in onze samenleving.
Omdat de transfers, de belastingdruk en de sociale lasten Vlaanderen benadelen en onze economische ontwikkeling afremmen, ben ik ervan overtuigd dat de enige goede oplossing de splitsing van de soaciale zekerheid en een eigen fiscaliteit is. Het sociale profitariaat moet dringend en grondig worden aangepakt.
Vlaams-nationaal denken is voor mij een vanzelfsprekendheid. Reeds op jeugdige leeftijd stond ik op de barricaden van de Vlaamse strijd. Later verdedigde ik mijn idealen in de Turnhoutse gemeenteraad en met uw steun zal ik dat ook doen in de provincieraad.”

Leo de Heldt: “Na in de jaren 1954/55 te Antwerpen mee als militant de weg te hebben gebaand voor de Volksunie, was het de logica zelve dat velen zich later gingen inzetten voor de enige echte Vlaams-nationale partij, het Vlaams Blok, nu het vlaams Belang.
In 1990 kwam ik in de provincieraad terecht en in 1994 werd ik samen met o.m. onze toenmalige en onvergetelijke lijsttrekker John Spinnewyn verkozen in de Turnhoutse gemeenteraad. In 2000 werd ik opnieuw verkozen. Mijn belangstelling als lid van de Politieraad van de regio Turnhout gaat uiteraard uit naar alles wat te maken heeft met de veiligheid in onze stad. Politie, brandweer en hulpdiensten krijgen dan ook mijn bijzondere aandacht. Tevens ben ik lijstduwer voor de provincieraad.
Stem met ons voor een veilige toekomst voor uzelf, uw kinderen en kleinkinderen!”

Steun onze Turnhoutse kandidaten, ook voor de provincielijst!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...