POLITICI OVER HANGJONGEREN: ‘WE MOETEN NIET OVERDRIJVEN’

In de Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be) verscheen een reactie van de Turnhoutse politici over het probleem van de zgn. ’hangjongeren’. Ook het Vlaams Belang werd om zijn mening gevraagd. We nemen het stuk integraal over, maar zetten de mening van Paul Meeus in het vet.

“We moeten het probleem van de hangjongeren niet overroepen”, klinkt het eensgezind bij de Turnhoutse politici. Alle gemeenteraadspartijen zijn ervan overtuigd dat de overlast wordt veroorzaakt door enkele rotte appels die gevonden moeten worden. Als dat met praten niet lukt, dan misschien met camera’s?

“Jeugd is jeugd en ze heeft recht op een plaats waar ze zich kan uiten”, zegt de voorzitter van VLD Turnhout, Jan Maes. Een vanzelfsprekend standpunt, zo blijkt, want ook schepen en toekomstig burgemeester Francis Stijnen van CD&V vindt dat “jongeren de kans moeten hebben om jong te zijn” en Groen!-fractieleider Marc Clymans vindt dat ze iets anders moeten kunnen doen dan op café gaan: “Dat jongeren bij elkaar komen, en dan nog aan een historisch monument, dat is leuk.”

Minder leuk wordt het dan als die jongeren overlast veroorzaken. Maar “we moeten niet overdrijven”, zegt Peter Segers van sp.a. Een zin die ook meermaals terugkomt in het gesprek met Vlaams Belang-voorzitter Paul Meeus en gemeenteraadslid Peter Reniers van Turnhout Vooruit. Als er dan effectief problemen zijn, zoals druggebruik en vechtpartijen, moeten die wel aangepakt worden, vinden de gemeenteraadspartijen. Maar zonder dat alle jongeren over dezelfde kam geschoren worden. Opvallend eensgezinde politici dus.

Om de rotte appels eruit te halen, moet het probleem in kaart gebracht worden. Groen!, sp.a, Vlaams Belang en Turnhout Vooruit vinden gesprekken met de jongeren het meest aangewezen. “Communicatie is een belangrijk instrument”, zegt Peter Reniers van Turnhout Vooruit. “We moeten met die gasten in gesprek gaan en wederzijds respect opbouwen.” En die gesprekken kunnen best gevoerd worden door de jeugddienst en de straathoekwerker. Ook CD&V en VLD willen een geïntegreerde aanpak met zoveel mogelijk actoren. Preventie is voor elke politieke partij dus de eerste stap. Pas als preventie niet zou helpen, moet er gedacht worden aan repressie.

Toch leggen de partijen nog andere accenten in hun uitleg over de hangjongerenheisa. Zo benadrukt Vlaams Belang de rol van de politie. “Wij pleiten altijd voor meer blauw op straat”, zegt Paul Meeus, “Ze moeten daarom niet repressief optreden, maar zo weten de jongeren dat ze in de gaten gehouden worden. Het kan ook een geruststelling zijn naar de burger toe.” De partij vindt ook dat de adviezen van de politie aan het beleid ernstig genomen moeten worden.

Eén van die adviezen is om camera’s te zetten op plaatsen van overlast (zie verslag commissie 1). Vlaams Belang denkt echter, samen met Groen!, sp.a en Turnhout Vooruit dat dat aan het Kasteel nog niet nodig is. “Als er echt een probleem is, moet de politie alle middelen gebruiken die nodig zijn”, zegt Marc Clymans van Groen!, “maar die middelen moeten goed overwogen zijn. Als camera’s nodig zijn om herriemakers te herkennen, oké dan. Maar permanente camera’s zijn zeker geen goed idee.” Sp.a voegt er nog aan toe dat “de jongeren dan wel een andere plaats zullen zoeken.”

VLD lijkt echter wel voorstander van de camera’s. “Door camera’s kan je meer zicht krijgen op wat daar afspeelt”, zegt Jan Maes. “Ze kunnen de rotte appels herkennen en als het hangen ontaardt in een vechtpartij of druggebruik, kan de politie daar tegen optreden.”

De accommodatie van de hangplaatsen is dan weer belangrijk voor CD&V. “De uitrusting van de plaatsen kan misschien helpen om het probleem aan te pakken”, aldus Stijnen. “Er is weinig sociale controle, misschien moeten we bepaalde dingen anders organiseren.” Ook Groen! is daar voorstander van. “Er zou een aanvraag ingediend zijn om een ander type vuilbak te plaatsen, waar meer vuil in kan. Dat is goed”, volgens Marc Clymans.

Sp.a tot slot vindt dat ook de jongeren zelf actie moeten ondernemen tegen de eventuele herrieschoppers. “Ze moeten zich proberen te distantiëren van de mensen die wel moeilijk doen”, zegt schepen Peter Segers. “De jongeren moeten zeggen “hier willen wij niets mee te maken hebben, dit gedrag willen wij niet”. Het is niet simpel, maar het is één van de weinige manieren om ze weg te krijgen.”

Een paar kleine verschillen, maar vooral eensgezind gepraat dus bij de Turnhoutse politici. Wat er nu effectief voor/aan de hangjongeren gedaan wordt, zal volgende zomer blijken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Marian Michielsen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...