Parkeren in Turnhout. Nogmaals.


De tussenkomst van het Vlaams Belang op de gemeenteraad van 29 mei jl. inzake het parkeerbeleid bleef niet onopgemerkt. Ook het ACW sprong op de kar en spaarde zijn kritiek niet. Deze organisatie zou zelf een evaluatie maken en daarover een rapport publiceren. En inderdaad, na ruim twee maanden is hun studie klaar. Hun voornaamste “verbeterpunt “ is… ons voorstel, nl. de invoering van een ‘blauwe zone’. Het ACW, dat mogen wij hieruit besluiten, steunt ons voorstel zonder dat met zoveel woorden te zeggen…


Uit de binnengelopen reacties bij het ACW toch een paar zeer vreemde: leerkrachten kunnen blijkbaar geen 10 minuten stappen om tot aan hun school te geraken, – cursisten bij VDAB moeten ook met de wagen tot aan het leslokaal kunnen geraken… Er moeten o.i. toch wel belangrijker elementen zijn om een parkeerbeleid te staven.
Het Vlaams Belang heeft ook zijn bevragingen gehouden en puurt daaruit de volgende opmerkingen:


– Parkeren in Turnhout is te duur!


– In de Beekstraat in onze stad betaalt men om één uur te parkeren 1,20-€ terwijl men in Brussel in de Louisalaan voor eenzelfde duurtijd 0,70-€ betaalt.


– Van de oude betaalzones zijn sinds april de tarieven verdubbeld. Ongelukkig genoeg zijn parkeertarieven niet onderworpen aan een oordeel van de prijzencommissie. Hoe zou men anders kunnen verklaren dat men voor een zelfde dienst, van vandaag op morgen het dubbele moet ophoesten?! Het moet zijn dat het Schepencollege kwestie tarieven sterk onderdruk staat van de investeerders van de geplande parkeergarages aan de Warande en Turnova.


– Bij steekproeven is vastgesteld dat in de uitbreiding van de betaalzone voor meer dan 95% buurtbewonerskaarten gebruikt werden. Dit maakt dat deze zone als betaalzone verlieslatend is en dat Apcoa de controle hiervan allen maar kan blijven uitoefenen als het voldoende meerinkomsten kan genereren van de oude, duurder geworden betaalzone.


Uit ons onderzoek is ook gebleken dat er toch nog meer aandachtspunten moeten bekeken worden o.a.:


– Het sociaal isolement waarin oudere bewoners in het centrum terecht dreigen te komen. Een bezoekerskaart zou zeer welkom zijn.


– Winkeliers en andere neringdoeners die hun pand niet bewonen, hebben daardoor geen recht op een bewonerskaart, terwijl ze toch de meeste van hun tijd daar doorbrengen en de auto in de buurt voor deze mensen een noodzaak is.


– Dokters en kinesisten parkeren gratis, terwijl er in hun honoraria bedragen voorzien zijn voor huisbezoeken. Onderhoudsdiensten, loodgieters, schrijnwerkers, ruitenwassers en andere aannemers worden daarentegen regelmatig geconfronteerd een retributieverzoek. De ene zelfstandige is de andere niet, klaarblijkelijk…


 


Wij beseffen zeer goed dat hiermee het laatste woord niet gezegd is over het Turnhouts parkeerbeleid, maar toch geven en herhalen wij enkele voorstellen.


– Invoering van “blauwe zones” aanpalend aan de betaalzones, maar niet in alle straten binnen de ring. Een grondige studie dringt zich overigens op om niet telkens geconfronteerd te met dezelfde verschuivingen.)


– In de nieuwe betaalzones het parkeren terug gratis maken, maar van beperkte duur. (Ook blauwe zone dus.) Met het uitgespaarde geld kan men de dure betaalzone goedkoper maken.


 


Renaat Decoster
Gemeenteraadslid
014/63.53.07
Paul Meeus
Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...