Parkeerperikelen


Op de voorbije gemeenteraad van 29 mei  had het Vlaams Belang ook enkele vragen over de parkeerproblemen die de bewoners van de aanpalende straten aan de betaalzone dagdagelijks aan den lijve komen te ondervinden. Deze bewoners raken in hun eigen straat hun wagen niet meet kwijt omdat deze plaatsen worden ingenomen door langparkeerders die op hun beurt op deze manier een parkeerretributie willen ontlopen. Renaat Decoster vroeg de gemeente om een snelle oplossing en stelde voor om in deze straten gratis parkeren met beperkte duur in te voeren en uiteraard voor de bewoners een bewonerskaart Dit voorstel is niet nieuw en wordt door andere gemeenten met succes toegepast. Het antwoord van schepen Gevers (SPa) was weer zeer ontwijkend en ondermaats. Weliswaar gebruikte hij niet de dooddoener die op de communicatieraad nog opgang maakte, nl.: “eerst een evaluatie afwachten voor wij het reglement kunnen aanpassen”, zijn antwoord ontnam alle illusies voor een snelle oplossing. Volgens hem moesten er eerst, volgens dit voorstel, een ontwerp met parkeervakken gemaakt worden, die dan moesten voorgelegd worden aan de buurten, na een eventuele goedkeuring moesten deze vakken nog geschilderd worden en de verkeersborden geplaatst. Met dit alles in overweging te nemen, zijn we zeker een half jaar verder en kunnen de bewoners heel die tijd in de miserie blijven zitten.
Terwijl een oplossing toch zo simpel en snel kan. Men plaatst verkeersborden met de vermelding “Schijf verplicht” en men geeft de bewoners een gratis bewonerskaart. Dit alles moet toch binnen de maand kunnen. De slogan van het stadsbestuur “de straten teruggeven aan de bewoners” indachtig, moeten wij terugdenken aan wat wij vroeger smalend zegden over socialisme: socialisme is geld uitdelen wat je niet hebt en dat je dan elders maar moet afpakken. Nu klinkt het: Wij geven in het centrum parkeermogelijkheid terug aan de bewoners die we dan maar elders afpakken. Zo zie je maar dat er nooit echt iets verandert.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...