Welkom op   www.vlaamsbelangturnhout.org

UNIZO – Parkeren in Turnhout

  Unizo heeft onder zijn leden een enquête gehouden en de resultaten hiervan zijn toch wel opmerkelijk. Zo vinden de meeste van de bevraagde...

Gemeenteraad 1 december 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be) Auteur: Marian Michielsen Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van...

Steun voor afschaffing onderhoudsplicht!

De onderhoudsplicht door kinderen van bejaarden die werden opgenomen in rusthuizen wordt afgeschaft. De meerderheidpartijen bereikten daarover een akkoord alsof het de vanzelfsprekendheid zelve...

Veiligheid, een mensenrecht

Veiligheid is een fundamenteel mensenrecht. In een democratische rechtsstaat moeten politie en justitie er borg voor staan dat de burgers zich veilig kunnen voelen...

Klacht bij de gouverneur!

Onze gemeenteraadsleden Renaat Decoster en Paul Meeus dienden op 14 november een klacht in bij provinciegouverneur Cathy Berx omdat zij van mening zijn dat het stadsbestuur...

Gemeenteraad 3 november 2008

bron: Gazet van Turnhout (turnhoutblogt.be) auteur: Marian Michielsen Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van...

Forza belgica

Recente peilingen geven in politieke kringen en de pers aanleiding tot wilde speculaties. In Vlaanderen tekent zich een diepgaande versnippering van het politieke landschap...