Welkom op   www.vlaamsbelangturnhout.org

11 juli-boodschap

Precies een jaar geleden, vlak na de Vlaamse en Europese verkiezingen van juni 2009, wees het Vlaams Belang op de onoverbrugbare kloof tussen Vlamingen...

‘Revolutie’ of flop?

Het woord ‘historisch’ wordt vaak te pas en onpas gebezigd, maar is zonder enige twijfel toch wel van toepassing op de verkiezingsuitslag van zondag...