OPEN BRIEF AAN HIRSI ALI

We gaan hier niet onder stoelen of banken steken dat wij altijd een flinke boon voor U hebben gehad. De moed waarmee U in Nederland het integratie- en islamdebat voert en heilige huisjes sloopt, dwingt bewondering af. Ach, waarom hebben wij in Vlaanderen geen (allochtone) rebellen zoals U?

Mevrouw Hirsi Ali, U hebt zich nooit veel aangetrokken van politiek-correcte taboes, de banbliksems van de media en de linkse kerk of de doodsbedreigingen uit de hoek van moslimextremisten. Waarom dan die uitschuiver? Mogen we aannemen dat U zich hebt laten informeren – verkeerd informeren – door Dirk Verhofstadt, inderdaad, de broer van onze premier…? In een poging om terug vat te krijgen op het integratiedebat, heeft Liberales U voor het liberale karretje gespannen en ingefluisterd dat moslimextremisten en de grootste partij van Vlaanderen eigenlijk één pot nat zijn. Een verhaal dat nergens op slaat.

U zal het misschien niet graag horen – en Liberales wellicht nog minder – maar U staat dichter bij het Vlaams Belang dan bij de Vlaamse liberalen. Die zijn in ons land immers nog altijd verantwoordelijk voor een catastrofaal knuffelbeleid. Een beleid waarvoor zij – net zoals paars in Nederland – door de kiezer zwaar werden afgestraft.

De criminologe Marion Van San – ook in Nederland bekend omwille van haar baanbrekend onderzoek naar allochtonen en criminaliteit – verklaarde in Elsevier dat het onderzoek dat zij daarover destijds in ons land voerde, “gesaboteerd” werd door kringen rond de liberale premier Guy Verhofstadt. En wat het Vlaams Blok/ Vlaams Belang betreft, zei ze meermaals: “Ik denk dat er in Vlaanderen minder sprake is van geweld tussen (bevolkings)groepen omdàt het Vlaams Blok er is”. Waarom? Omdat de kiezers in ons land een legale en democratische uitlaatklep hebben om hun ongenoegen over het gevoerde vreemdelingenbeleid te ventileren.

Wie – zoals wij – kritische bedenkingen heeft bij de multiculturele gedachte, wordt al snel gedemoniseerd als ‘racistisch’ of ‘extreem-rechts’. Dat hebben ook Afshin Ellian en Sylvain Ephimenco bij herhaling opgemerkt. Zo wordt het debat deskundig de nek omgewrongen. En tot wat die demonisering kan leiden, hoeven we U na de moord op Pim Fortuyn wel niet meer te vertellen.

De standpunten die het Vlaams Belang vandaag inneemt, verschillen nauwelijks van die van U of Geert Wilders. Onze voorstellen inzake gezinshereniging, de opvang van asielzoekers in de eigen regio en de beperkte toegang tot de sociale zekerheid staan in Nederland intussen in het programma van de traditionele partijen of zijn regeringsbeleid. Hoezo, ‘extremistisch’?

Uw partijgenote Rita Verdonk – minister van Vreemdelingenzaken en Integratie – wil dat allochtone criminelen zonder pardon het land worden uitgezet, ook voor een klein misdrijf. Is Verdonk nu een gevaarlijke extremiste?

Mevrouw Hirsi Ali, U vergist zich als U een gelijkenis ziet tussen de beruchte Hofstad-groep en het Vlaams Belang. Wij hebben nooit en nergens opgeroepen tot geweld. Wij knutselen geen bommen in elkaar, bedreigen geen politici met de dood of plannen geen moordaanslagen. Wij pleiten alleen – net als U en Geert Wilders – voor gezond verstand en een ander vreemdelingenbeleid. Weg van de struisvogelpolitiek, van het noodlottig gepamper, het politiek correcte pappen-en-nathouden, censuur en zelfcensuur. Streng maar rechtvaardig.
Dat is toch ook wat U wil, niet?

Liberales doet de waarheid geweld aan door ons in dezelfde zak te stoppen als de Hofstadgroep. Niet wij bedreigen de democratie en willen het debat over de multiculturele samenleving in de kiem smoren. Die bedenkelijke rol is bij ons weggelegd voor de VERhofstadt-groep! Niet met doodsbedreigingen of kogels, maar met politieke schijnprocessen.

Mevrouw Hirsi Ali, het is U vergeven, maar U vergist zich niet alleen van bondgenoot maar ook van vijand. En dat vinden we erg jammer. Zonder Vlaams Blok of Vlaams Belang was er in België immers nog altijd geen sprake van een integratiedebat. Een partijverbod is dan ook het laatste wat dit land nodig heeft.

Bij deze nodigen wij U graag uit voor een gesprek met de partijtop van het Vlaams Belang om bestaande misverstanden en vooroordelen uit de weg te ruimen. Voor het overige wensen wij u trouwens alle succes toe met uw moedige strijd voor onze Europese waarden en vrijheden.

Hoogachtend,

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...