Nog niet zo dom! Stadsbestuur neemt voorstel van Vlaams Belang over!

In ons verkiezingsprogramma kon men lezen: “Het Vlaams Belang stelt voor om onmiddellijk na de verkiezingen in Turnhout over alle
partijgrenzen heen, maar binnen de context van de gemeenteraad, eens een soort kerntakendebat te voeren, om uit te maken wat nu precies tot die kerntaken van een stad als Turnhout behoort en hoeveel men daarvoor wil betalen. Zolang dat niet gebeurt, zal men elk jaar financiële evenwichtsoefeningen blijven maken en kan men nog voor tal van verrassingen komen te staan. Een financieel beleid dient in eerste orde gebaseerd te zijn op een langetermijnvisie.”

Vandaag lezen we in Het Laatste Nieuws dat het stadsbestuur van Turnhout binnenkort een ’kerntakendebat’ plant omdat er beparingen op til zijn. Het Laatste Nieuws: “Die studieronde moet op een rijtje zetten welke diensten de stad aanbiedt en welke afgeschaft worden.”

Toen fractievoorzitter Paul Meeus vorig jaar tijdens de begrotingsbesprekingen reeds het voorstel tot organisatie van een kerntakendebat naar voor bracht, werd er niet op ingegaan en werd het nog als oppositiepraat afgedaan.

Vandaag blijkt dat ons idee nog niet zo dom was…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...