NIEUWJAARSBOODSCHAP

We zijn erin geslaagd de naam Vlaams Belang in heel Vlaanderen bekend te maken, we hebben de partij regionaal en provinciaal nieuw gestructureerd, de peilingen duiden op een bijzonder grote kiezerstrouw, het staat nu reeds vast dat we naar een nieuw recordaantal leden gaan, we hebben met het economisch congres van november een noodzakelijke en beslissende programmatorische stap gezet, en in alle rust en kalmte bereiden wij op dit ogenblik de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor. Dat alles gebeurt door systematisch hard werken, in een bijna altijd zeer eensgezinde sfeer, kameraadschappelijk geschaard rond essentiële strijdpunten waarover wij het allen eens zijn. Kortom, ik vermoed dat er in Vlaanderen nogal wat partijvoorzitters rondlopen die het dezer dagen een stuk moeilijker hebben dan ikzelf…

Hebben we dan géén kopbrekens? Dat is natuurlijk een ander paar mouwen, maar ik zeg U graag en in alle duidelijkheid dat ik mij niets meer aantrek van de nieuwe initiatieven van de gedachtepolitie, van de Franstalige partijen en van hun zielige handlangers SP.A en Spirit om de grootste partij van Vlaanderen voor de Raad van State te dagen, en ons de partijfinanciering af te nemen – waarbij we tussen haakjes die andere Vlaamse partijen die nu hun handen in onschuld wassen niet mogen vergeten, want ze hebben allen meegewerkt om de schandalige muilkorfwetten te stemmen, om de vrije meningsuiting uit te schakelen, om het mogelijk te maken een lastige politieke concurrent voor de politiek benoemde, en daarenboven tweetalige rechtbank bij uitstek te dagen. Ik maak mij er geen zorgen meer over, omdat we allen bij voorbaat weten hoe die zaak zal aflopen. Ze hebben wetten gestemd die op maat gemaakt zijn om ons te treffen. Ze hebben ervoor gezorgd dat het feitelijk Franstalige rechters zijn die over ons zullen oordelen. Ze hebben elke scheiding der machten overtreden en zijn schaamteloos zelf partij, onderzoeksrechter, én openbaar aanklager. “Le DDR-nouveau est arrivé.” Ik maak mij er geen zorgen meer over, niet omdat wij niet zouden beseffen dat we in die ondemocratische omstandigheden al bij voorbaat veroordeeld zijn, maar omdat wij er gerust in zijn dat wij met succes opnieuw beroep zullen doen op het gezond verstand, de solidariteit en het protest van de Vlaamse kiezers, omdat wij van het recht op vrije meningsuiting opnieuw een belangrijk campagnethema gaan maken, omdat wij opnieuw de moordpoging op de grootste en énige consequente Vlaamse partij als een boemerang gaan terugsturen naar onze Belgische politieke tegenstanders, omdat wij zullen bewijzen dat zij misschien wel de rechtbanken sturen, maar dat wij het volk achter ons hebben.

En vermits men de rechtbanken inschakelt om aan politiek te doen, zullen wij ook die handschoen opnemen en voor de rechtbank aan politiek doen. Vermits men de Raad van State partijpolitiek misbruikt, zullen de kopstukken van het Vlaams Belang het politieke debat voor de rechtbank zélf voeren en ook zélf pleiten. En die verdediging zal principieel en politiek zijn. Wij hebben het recht te zeggen, en we zullen luid blijven zeggen, voor de rechtbank en daarbuiten, wat een meerderheid van de Vlamingen denkt, ook over het vreemdelingenprobleem, ook over de heilige koe van de mythische multiculturele maatschappij, ook over de dreigende islam in Vlaanderen en Europa. Het heeft nu lang genoeg geduurd, we zetten geen stap meer achteruit, we hebben de rechtvaardigheid en de waarheid aan onze kant, en geen rechtbank kan daar iets aan veranderen.

Vlaamse vrienden,
Ik heb daarstraks gezegd dat wij er als partij organisatorisch en politiek sterker voorstaan dan ooit voorheen, maar jammer genoeg moeten wij van de politieke toestand in Vlaanderen een veel minder rooskleurig beeld schetsen. Het afgelopen jaar is immers op verbijsterende wijze opnieuw geïllustreerd hoe onbetrouwbaar Vlaamse politici zijn. Yves Leterme toont zich in die zin een politieke kloon en een waardige opvolger van Guy Verhofstadt, een man die op zijn beurt nauwelijks kan wachten om Belgisch premier te worden en die daar letterlijk alles voor over heeft. We zijn trouwens niet vergeten hoe Leterme reeds anderhalf jaar geleden onze eis tot splitsing van de sociale zekerheid gebruikte als argument om niet met het – toen nog – Vlaams Blok te onderhandelen. Sindsdien is het alleen maar van kwaad naar erger gegaan. Leterme spreekt in het beste geval met een gespleten tong: nu en dan licht spierballengerol aan Vlaamse kant, maar altijd en systematisch geruststellend aan Franstalige kant. Leterme kondigt nu al aan, ik citeer, “ik doe niet mee met al wie 2007 tot een nieuw 1302 uitroept”. We zijn vér weg van de oppositieleider die loog over de “vijf minuten politieke moed” die hij zou vinden om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Ach, die ex-Vlaamse helden van CD&V/NVA, ze slagen er nog niet in een volwaardige MUG voor Vlaams-Brabant op poten te zetten, ze durven de meest essentiële taalwetten in Brussel niet te laten naleven, wat zouden ze de moed hebben om écht de Vlaams-Waalse miljardendiefstal te raken, of de semi-criminele organisatie van l’Etat PS écht te kwetsen.

Neen, het Vlaams Belang staat op partijpolitiek vlak alleen als betrouwbare Vlaamse partij. Maar buiten de partijpolitiek vinden wij steeds meer steun en steeds meer weerklank, ook voor ons streven naar Vlaamse onafhankelijkheid.

Het belang van het manifest van de zogenaamde Warande-groep, en de logische en beredeneerde keuze van die groep invloedrijke bedrijfs- en opinieleiders voor de Vlaamse onafhankelijkheid, kan in die zin nauwelijks overschat worden. De nuchtere maar scherpe analyse luidt daar: “De nadelen van het huidige Belgische staatsmodel vormen een rem op de ontwikkeling en het veiligstellen van de Vlaamse welvaart, en de kosten van het opheffen van het Belgische model zijn lager dan de instandhouding ervan.” Dat is de boodschap die wij met het Vlaams Blok verkondigden en die wij vandaag met het Vlaams Belang blijven verkondigen.

En peilingen zijn maar waard wat ze waard zijn, maar het is een teken aan de wand dat in de nasleep van die publicatie van de Warande-groep voor het eerst een peiling in Vlaanderen een ruime meerderheid medestanders voor volledige Vlaamse onafhankelijkheid tekende.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij het nieuwe jaar, dat verkiezingsjaar 2006, inzetten met een duidelijke ‘Vlaanderen eerst’-campagne. Want we zullen de komende maanden zeer druk en intensief bezig zijn met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, maar we zullen niet vergeten wat onze eerste en belangrijkste programmapunt is. Om de Belgische ziekte te genezen moet België worden opgedoekt, en moeten wij streven naar een welvarend Vlaanderen waar mensen opnieuw vrij zullen zijn om ook te zeggen wat ze denken.

Laat ons ook in 2006 met vereende krachten werken aan de opbouw van die vrije Vlaamse staat. Namens het Vlaams Belang wens ik U daarvoor veel moed en werklust, en van harte een gezond, veilig, en succesvol nieuw jaar!

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...