Nieuwjaarsboodschap

Vanmiddag vond in Borgerhout de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang plaats. In de voormiddag vergaderde en besliste de Partijraad – het hoogste orgaan van het Vlaams Belang – over de lijsttrekkers voor alvast vijf kieskringen. De lijsttrekkers voor de Kamer werden voorgesteld door Luk Van Nieuwenhuysen: Gerolf Annemans (Antwerpen), Guy D’haeseleer (Oost-Vlaanderen), Bert Schoofs (Limburg), Filip De Man (Halle-Vilvoorde) en Hagen Goyvaerts (Leuven). Van de Partijraad kreeg partijvoorzitter Frank Vanhecke de opdracht toebedeeld om de organisatie van de West-Vlaamse Kamerlijst en de nationale Senaatslijst te organiseren.

Succesvol politiek jaar

Omstreeks het middaguur bracht nationaal voorzitter Frank Vanhecke de nieuwjaarsboodschap van het Vlaams Belang. Een vooruitblik naar de komende verkiezingen, maar ook een balans van het voorbije en uiterst succesvolle politieke jaar. “We beschikken, sinds de eedaflegging een paar dagen geleden van onze 218 ocmw-raadsleden, nu in totaal over 1190 lokale mandatarissen. Er zijn nog maar weinig gemeenten in Vlaanderen zonder lokale Vlaams Belang-werking, en dat zal ook voor de electorale slagkracht in de toekomst van bijzonder grote waarde zijn.”

Vanhecke kon uiteraard niet voorbij aan het lopende politieke proces bij de Raad van State: “Op dit ogenblik loopt voor de Raad van State een groteske farce van een proces, een wat humanere versie van de processen van Moskou, waarbij een Vlaamse partij wordt beoordeeld door voor de helft Franstalige en voor het volle pond zuiver politiek benoemde rechters, en dat wordt door de media doodgezwegen. Ik zou mij als journalist eerlijk gezegd daarop niet roemen. Net zoals ik mij niet zou roemen op het doodzwijgen van het feit dat honderden arbeiders en bedienden, gewone Vlaamse mannen en vrouwen, dezer dagen uit de vakbonden gegooid worden omdat ze tot het Vlaams Belang behoren.”

Begin van het einde?

De partijvoorzitter stak de draak met de professionele Belang-bestrijders die menen dat onze partij het beste heeft gehad. “De commentatoren die voor ons het begin van het einde aankondigen merken blijkbaar niet dat het net onze thema’s zijn die het binnenlandse politieke nieuws beheersen. De stelende eksters van de familie Van Saksen-Coburg, de schandalen van de PS, de bijna complete politieke en maatschappelijke kloof tussen Vlaanderen en Wallonië, het rechtse, ondernemende Vlaanderen versus het linkse, socialistische Wallonië… Er gaat omzeggens geen dag politieke actualiteit voorbij zonder dat het grote publiek beseft dat onze communautaire analyse meer en meer bijval vindt.”

“Forza Flandria”

Voor Frank Vanhecke is het duidelijk dat de Vlaamse woorden bij de traditionele partijen nooit door Vlaamse daden worden gevolgd. Daartegenover staat het Vlaams Belang als betrouwbaar Vlaams-nationaal alternatief. “Wij gaan de komende maanden duidelijk maken dat wij de enige betrouwbare Vlaamse partij zijn. De enige consequent Vlaamse partij. De enige Vlaamse stem die titel waard. En wij gaan tegelijk verder op de weg die we nu reeds jaren gaan. We sluiten ons niet op in ons eigen grote gelijk. Wij zijn uiterst consequente politici maar geen dwaze extremisten en mogen ons ook niet in die hoek laten drummen.”

“Wij zijn de grootste partij van dit land, maar we zijn en blijven gespreksbereid met iedereen die met ons oprecht een eind wil gaan op de weg naar Vlaamse autonomie. Wij zijn en blijven voorstanders van de ‘Forza Flandria’, van Jean-Marie Dedecker over Hugo Coveliers via onze strijdgenoot en vriend Bruno Valkeniers die al jaren die idee van het brede Vlaamse front ‘Forza Flandria’ uitdraagt tot en met – vanzelfsprekend – onszelf als grootste partij van Vlaanderen. Wij gaan alles doen om versnippering van krachten te voorkomen en om integendeel de grootst mogelijke politieke en persoonlijke slagkracht te verzamelen rond het thema van de Vlaamse onafhankelijkheid. Mijn politieke wens voor 2007? Geen versnippering van krachten. De échte afrekening met Paars en met het anti-Vlaams Belgisch immobilisme door het eensgezind en dus bijzonder succesvol verkiezingsoptreden van die consequent Vlaamse en rechtse krachten in en rond het Vlaams Belang.”

Voor wie er na deze krachtige woorden nog mocht aan twijfelen: het Vlaams Belang is meer dan ooit klaar voor de federale verkiezingscampagne!

Luk Van Nieuwenhuysen
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...