Niets gelezen…

Begrotingstussenkomst Vlaams Belang

Op de gemeenteraad van 19 december lag de begroting, het belastings- en retributiereglement, alsook de lijst met toelagen en toelagenreglementen voor.
Fractievoorzitter Paul Meeus hield net als de vorige jaren een uitgebreide tussenkomst waarin hij de begroting in het algemeen en tal van deelaspecten bekritiseerde en over tal van punten uitleg van het schepencollege vroeg. Uiteindelijk keurde onze fractie de begroting en het financieel meerjarenplan niet goed omdat het een typische verkiezingsbegroting is. Er worden geen potten gebroken en er wordt de indruk gewekt dat onze stad er goed voor staat. Er wordt wat gegevenen genomen, er wordt gespaard en uitgegeven. Daarom is het een begroting die opvalt door eenmalige spitsvondigheden en schijnoperaties.
In de pers werd er met geen woord over onze omvattende en gefundeerde tussenkomst gerept. Men kon zijn lezers het wellicht niet aandoen te zeggen dat het Vlaams Belang ernstig en gedegen werk levert en fundamentele vragen stelt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...