Neen tegen de missie naar Hanzhong!

Het stadsbestuur plant opnieuw een missie naar de Chinese stad Hanzhong. Van 10 tot 18 april wordt een delegatie van Turnhout uitgenodigd om het 10-jarig bestaan van de stedenband te vieren. De Vlaamse Alice Cooman, chief representative van de provincie Antwerpen, woont in Peking en vertegenwoordigt de provincie daar. Ze nodigt de delegatie uit in Peking om daar de nodige contacten te leggen met hoofdverantwoordelijken voor samenwerkingsverbanden. Persoonlijke contacten zijn zeer belangrijk in China, vindt het schepencollege. Daarom zullen volgens het schepencollege diverse nieuwe contacten met hooggeplaatste Chinese ambtenaren worden bestendigd, zullen de onderdelen van de intentieverklaring van 17/9/2009 verder uitgewerkt worden en zal het 10-jarig bestaan van de stedenband gevierd worden. Een feestreis dus, waarvoor de stad alvast minstens 15000 euro (600 000 oude Belgische franken) uittrekt.


Alleen vernamen we op de bevoegde gemeenteraadscommissie dat het schepencollege ondanks deze grote intenties klaarblijkelijk toch niet geïnteresseerd is, want het stuurt zijn kat mee op reis. Het vaardigt maar liefst 8 mensen af: een groep ambtenaren af – waarvan bij sommigen de vraag kan gesteld worden waarom zij precies geselecteerd zijn -, iemand van de onvermijdelijke Mondiale Raad, alsook ere-burgemeester Marcel Hendrickx (grondlegger van de stedenband en dus een aanvaardbare gast) en oud-stadssecretaris Staf Lauwereysen. Hoeveel respect we voor deze laatste ook hebben, het is ons onduidelijk waarom hij in het lijstje voorkomt. Een verlaat afscheidsgeschenkje?


Het Vlaams Belang is nooit warmgelopen voor deze stedenband. Alles was veel te vaag en weinig concreet. En ook nu wordt ons geen gedetailleerd en gemotiveerd programma voorgelegd… Ook de Turnhoutse burger liep er nooit echt warm voor en kreeg geen hoogte van heel het opzet. Na een vorige, eerder bescheiden missie stelde schepen van ontwikkelingssamenwerking zelfs dat we misschien eens moeten onderzoeken of een en ander in de huidige context nog wel zin heeft.


Daarnaast is China ook geen toonbeeld van democratie en blinkt het evenmin uit in het respecteren van de mensenrechten. Ook de militaire bezetting van Tibet en het uitvoeren van doodstraffen zijn een kwalijke smet op het blazoen.


Wij zijn dan ook van mening dat de geplande uitstap niet hoeft. In tijden waarin op postzegels en papier wordt bespaard en een stadsbegroting onder zware druk staat, zet men beter even de tering naar de nering.


Bovendien vinden wij dat het niet kan dat een officiële stedelijke delegatie niet geleid wordt door een uitvoerend mandataris als officiële vertegenwoordiger van de stad. Van veel beleefdheid ten aanzien van degene die uitnodigde is hier absoluut geen sprake. Bovendien: hoe moet dit overkomen bij de Chinese gastheren en gezagsdragers?! En wie is politiek verantwoordelijk tijdens de reis? Dat kan toch bezwaarlijk een ambtenaar zijn?! Verheugend was alvast dat ook een lid van de meerderheid ons in de commissie op dit punt volgde. En nadien bleken er in de wandelgangen nog meerderen zo over te denken…


Het Vlaams Belang roept het stadsbestuur dan ook op in de gegeven omstandigheden af te zien van de geplande missie, die er in wezen geen is. Onze fractievoorzitter zal hierover derhalve interpelleren op de eerstkomende gemeenteraad.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...